Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Staffels beschikbare premie Witteveen-2015

30 april 2014

Met ingang van 2015 worden de maximale opbouwpercentages voor pensioenen verlaagd. Zie ons bericht van 21 januari 2014. Deze verlaging heeft ook effect op de staffels voor beschikbare premieregelingen. Vooruitlopend op een definitief besluit hierover publiceerde het ministerie van Financiën de gewijzigde premiepercentages.

Staffels

De staatssecretaris van Financiën heeft in een bijlage van de nadere memorie van antwoord bij het Wetsvoorstel Witteveen-2015 de gewijzigde premiestaffels per 1-1-2015 opgenomen. Hij refereert hierbij aan het Besluit van 12 februari 2013. De premies van de staffels van bijlage I (zuiver premieovereenkomst) en bijlage IV (premie-streefovereenkomst) zijn aangepast. De nieuwe percentages zijn bepaald met inachtneming van:

  • verlaging maximale opbouwpercentage van 2,15 naar 1,875;
  • recentere sterftetafels: GBM/GBV 2007-2012;

 
De overige rekengrondslagen zijn gelijk aan die van het besluit van 12 februari 2013.

De nieuwe staffels gelden onder voorbehoud dat het wetsvoorstel Witteveen-2015 wordt aangenomen..

Commentaar

Hoewel het Wetsvoorstel Witteveen-2015 nog niet is aangenomen door de Eerste Kamer, publiceert de staatssecretaris toch al de nieuwe staffels.  Hierop is bij de kamerbehandeling door diverse politieke partijen op aangedrongen. Dit geeft namelijk sociale partners en pensioenuitvoerders meer ruimte om de pensioenregelingen tijdig aan te passen en in te voeren.

Er zijn geen nieuwe staffels gemaakt voor bijlage VI. Hierin stonden staffels die gebruikt konden worden in een overgangsregeling. Bijvoorbeeld voor werknemers die onder de overgangsregeling voor de Wet Vut, prepensioen en levensloop  (wet VPL) vielen of regelingen waarin een bruto premie was overeengekomen. Deze overgangsregelingen eindigen op 31-12-2014. Er zijn hiervoor vanaf  1-1-2015 geen staffels meer nodig. Als in de pensioenregeling een bruto staffel is overeengekomen moet deze vanaf 1-1-2015 worden getoetst aan de netto staffel. De netto staffels 2015 zijn tussen de 11 en 12% lager dan die voor 2014.

In de maand mei organiseert Aegon Adfis workshops beschikbare premies. Daar gaan we  uiteraard ook in op deze nieuwe staffels. Wilt u een workshop bijwonen? Lees hier meer.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bron: Bijlage de nadere memorie van antwoord inzake de 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014', d.d. 24 april 2014