Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Stemming over wetsvoorstel verbeterde premieregeling uitgesteld

2 juni 2016

Op 31 mei zou de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om door te beleggen na pensioendatum en variabele pensioenuitkeringen aan te kopen. De stemming is uitgesteld tot 14 juni.

Wetsvoorstel verbeterde premieregeling

De wet verbeterde premieregeling maakt beleggingsrisico in de uitkeringsfase van premieregelingen mogelijk. Deelnemers kunnen kiezen uit een vaste uitkering zoals nu en een variabele pensioenuitkering. Door de voorgestelde wijzigingen kan pensioenkapitaal dat in een premieregeling is opgebouwd, in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en maakt de pensioenuitkering minder afhankelijk van de rentestand op de pensioeningangsdatum.

Senaat stemt 14 juni over doorbeleggen

De stemming over het wetsvoorstel stond voor 31 mei op de agenda. Enkele partijen wilden nog in debat met Helma Lodders (VVD), de initiatiefneemster van het wetsvoorstel, en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. De Eerste Kamer verplaatste de stemming naar dinsdag 14 juni. Voorafgaand aan de stemming debatteert de Senaat nog een keer over het voorstel.

Brief Klijnsma

Klijnsma stuurde de Eerste Kamer op 30 mei 2016 een brief waarin zij aanvullende informatie gaf over de uitwerking van het wetsvoorstel. Om het risico op schokken in het inkomen van pensioengerechtigden te matigen, mogen beleggingsverliezen of –winsten gespreid worden over een periode van 10 jaar. In die brief noemt Klijnsma de spreidingsperiode ‘een belangrijke stap om het risico te verkleinen’. Het nadeel komt in die brief niet aan bod. Naar verwachting komen hierover vragen in het debat op 14 juni.

Een ander mogelijk onderwerp is de invoering van een eenmalig onbeperkt shoprecht. Senator Alexander Rinnooy Kan (D66) diende hierover een motie in. Klijnsma wil vooralsnog niet verder gaan dan een onderzoek. Ze tekent daarbij vooraf aan dat de solidariteit van collectieve regelingen die pensioenfondsen uitvoeren bij zo’n shoprecht onder druk kan komen te staan.

Een punt dat naar verwachting zeker aan de orde komt is de eis dat pensioenfondsen moeten gaan beleggen volgens het lifecycleprincipe. Senator Oomen (CDA) is hier fel tegen gekant. Ze liet weten dat ze hier nader over in debat wil.

Commentaar

Het proces van dit wetsvoorstel verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Over het belang van een snelle wijziging van beperkende bepalingen in de pensioenwetgeving is iedereen het wel eens. Maar er zijn nog veel open eindjes in dit wetsvoorstel. In haar brief van 30 mei geeft Klijnsma weliswaar aanvullende informatie. Maar gaat daarin maar beperkt in op die open eindjes. Goed om te zien dat de senatoren daarmee geen genoegen nemen en in debat willen voordat er gestemd gaat worden.

Is de geplande ingangsdatum van 1 augustus 2016 daarmee nog praktisch haalbaar?

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Brief 30 mei 2016 van Klijnsma aan de Kamer; Wetsvoorstel 34255, Eerste Kamer

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 1 juni 2016