Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Te late levering garantieverklaring WGA is fataal

Te late levering garantieverklaring WGA is fataal

22 oktober 2019

Fouten bij het aanvragen en/of verlengen van eigenrisicodragerschap blijven de gemoederen bezighouden. Eind 2018 berichtten wij al over tegengestelde uitspraken. Volgens de Procureur Generaal van de Hoge Raad kan de inspecteur geen beschikking eigenrisicodragerschap afgeven wanneer er niet tijdig een garantieverklaring is ingediend.

Eigenrisicodrager voor de WGA

Een werkgever was eigenrisicodrager voor de WGA en heeft dit verzekerd bij verzekeraar X.
Per 1-1-2017 wordt het eigenrisico voor werkgevers uitgebreid met flexcontracten. Daarvoor moeten verzekeraars nieuwe garantieverklaringen verstrekken. Verzekeraar X doet dat voor deze werkgever maar is hiermee 1½ maand te laat; de garantieverklaring komt op 17 februari binnen. Het gevolg hiervan is dat de werkgever vanaf 1-1-2017 voor een periode van minimaal drie jaar publiek verzekerd is.

Niet tijdig indienen garantieverklaring leidt tot verval eigenrisicodragerschap

De werkgever gaat in beroep tegen deze beslissing maar zowel de Rechtbank Gelderland als het Hof Arnhem-Leeuwarden acht het beroep ongegrond. Vervolgens gaat de werkgever in cassatie bij de Hoge Raad. Ook de Procureur van de Hoge Raad (PG) adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep ongegrond te verklaren. Belangrijkste argument voor de PG was hierbij dat de fiscus vóór 1 januari van het betreffende niet had kunnen weten dat de werkgever het eigenrisicodragerschap wilde voortzetten. De garantieverklaring kwam namelijk pas op 17 februari binnen.

Commentaar

De PG adviseert de Hoge Raad. Dit advies volgt de Hoge Raad meestal. De conclusie van de PG maakt duidelijk dat tijdige levering van de garantieverklaring noodzakelijk is om eigenrisicodrager te worden. Dit geldt ook voor digitale aanlevering van de benodigde verklaring. Dit heeft geen invloed op de wettelijke termijnen.

Dit advies van de PG waarover de Hoge Raad nog uitspraak doet – en ook de eerder genoemde uitspraken – hebben betrekking op de wettelijke aanpassing per 1-1-2017. Toen werden werkgevers ook verantwoordelijk voor flexkrachten en moesten alle eigenrisicodragers WGA, die dat wilden blijven, een nieuwe garantieverklaring aanleveren. Die situatie speelt nu niet meer. Wel verwachten wij dat deze uitspraken ook gevolgen hebben voor aanlevering van garantieverklaringen voor nieuwe eigenrisicodragers. Die moeten 13 weken voor de ingangsdatum van eigenrisicodragen (en dat is regulier 1 januari of 1 juli) aan de Belastingdienst geleverd worden.

Auteur: Arend Jansen, expert inkomensverzekeringen 

Bronnen: Parket van de Hoge Raad, 30 augustus 2019; Artikel Adfis 9 oktober 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 oktober 2019.