Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Toepassing saldomethode vereist bewijs!

Toepassing saldomethode vereist bewijs!

8 november 2018

X heeft een lijfrente-beleggingsverzekering, waarvoor hij na vijftien jaar een tijdelijke lijfrente aankoopt. De uitkering van de lijfrente is volgens X onbelast, omdat hij de betaalde premies niet in aftrek heeft gebracht op zijn inkomen. Volgens de inspecteur is de saldomethode hier niet van toepassing omdat de premies wél in aftrek zijn gebracht.

Beleggingsverzekering geen lijfrenteverzekering?

X sloot een lijfrenteverzekering op basis van beleggingen met een duur van vijftien jaar. Hij betaalde premie van 1997 tot en met 2002, daarna is de polis premievrij gemaakt. X heeft in de jaren 2001 en 2002 verschillende bedragen onder de rubriek "premie lijfrente in verband met een pensioentekort" in aftrek gebracht. Uit de stukken blijkt dat X ook in de jaren 1999 en 2000 lijfrentepremie in aftrek heeft gebracht. 

Als de verzekering na vijftien jaar uitkeert krijgt X de uitkering niet ineens maar in de vorm van een tijdelijke lijfrente. In de jaren 2012, 2013 en 2014 heeft X jaarlijks een lijfrente ontvangen, die niet in zijn aangiften inkomstenbelasting zijn opgenomen. De belastinginspecteur merkt de lijfrente-uitkeringen alsnog als belastbaar inkomen aan. X tekent hiertegen tevergeefs bezwaar aan. Ook de weg naar de rechtbank levert X niets op. Daarom gaat X in hoger beroep

Bewijslast telt zwaarder dan begrip

X is van mening dat hij geen lijfrenteverzekering, maar een beleggingsverzekering heeft gesloten. Hij geeft aan ook geen lijfrentepremie in aftrek te hebben gebracht. De bedragen onder de rubriek "premie lijfrente in verband met een pensioentekort" zijn verrichtte werkzaamheden door Timmerbedrijf Y voor X en geen in aftrek gebrachte lijfrentepremies, aldus X. Daarom kan hij de saldomethode toepassen op de lijfrente-uitkeringen, en hoeft hij hierover de eerste jaren geen belasting te betalen. 

De inspecteur geeft aan dat X wel degelijk van 1997 tot en met 2002 lijfrentepremies in aftrek heeft gebracht op zijn inkomen, zelfs voor hogere bedragen dan toegestaan. 

Het hof begrijpt dat X niet wist dat hij de betaalde premie voor de beleggingsverzekering als lijfrentepremies in aftrek kon brengen voor de inkomstenbelasting en dat hij om die reden de lijfrente-uitkeringen niet als belastbaar inkomen heeft opgenomen. Volgens het hof is er sprake van een lijfrente omdat de lijfrente-uitkeringen vast en gelijkmatige uitkeringen zijn die eindigen bij het overlijden van X ende verzekering - volgens de polis - niet kan worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen. Gelet hierop is naar het oordeel van de rechtbank en het hof sprake van een lijfrente. Dat X een andere mening is toegedaan, maakt dat volgens het hof niet anders.

Wetgeving bepaalt dat een lijfrente-uitkering belast is voor de inkomstenbelasting, tenzij de lijfrentepremie niet (geheel) in aftrek is gebracht. In dat geval kan de saldomethode van toepassing zijn voor betaalde lijfrentepremies. Omdat hier sprake is van een uitzondering op de hoofdregel ligt de bewijslast bij X, aldus het hof. X kan niet bewijzen dat de lijfrentepremies niet ten laste zijn gebracht op zijn inkomen. De inspecteur daarentegen kan bewijzen dat er wel premies ten laste zijn gebracht van het inkomen in de jaren 1999 tot en met 2002. Het hof concludeert dat X er niet in geslaagd is om voldoende bewijs te leveren en dat daarom het hoger beroep heeft gefaald.

Commentaar

In deze casus draait alles om bewijs. X heeft een lijfrentebeleggingspolis gesloten en heeft de betaalde premies volgens de belastinginspecteur in aftrek gebracht op zijn inkomen. Dat betekent dat de aangekochte lijfrente-uitkeringen belast zijn.

X is van mening dat hij een beleggingspolis heeft gesloten en geen lijfrentepolis. Om die reden heeft hij de betaalde premies niet in aftrek gebracht. Hij doet daarom een beroep op de saldomethode, en wil geen belasting betalen over de lijfrente-uitkeringen. Maar omdat een beroep op de saldomethode een afwijking is van de wettelijke regeling bij lijfrenteverzekeringen: premie is aftrekbaar, maar de uitkeringen zijn belast, moet X kunnen bewijzen dat hij geen premies heeft afgetrokken. X kan dat niet en zal dus de belasting alsnog moeten betalen. Misschien toch handig om alle belastingaangiften te bewaren.

Auteur: Joanna Hildering, hypotheek en levensverzekeringsexpert Aegon Adfis

Bronnen: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04 september 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 september 2018