Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws ‘Transitievergoeding’ na bereiken pensioengerechtigde leeftijd

‘Transitievergoeding’ na bereiken pensioengerechtigde leeftijd

25 februari 2020

Een werknemer is enige jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt geworden. Vòòr ingang van zijn AOW eist hij beëindiging van het dienstverband en betaling van de transitievergoeding. De werkgever heeft dit verzoek afgewezen en de kantonrechter heeft de claim van de werknemer ongegrond verklaard. De zaak komt in hoger beroep voor het Gerechtshof Den Haag.

Transitievergoeding niet meer mogelijk

De werknemer heeft een aantal grieven. De eerste is betaling van de transitievergoeding. Hierover is het hof duidelijk. Dat is niet meer mogelijk aangezien de werknemer inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Schadevergoeding wegens strijdigheid met goed werkgeverschap

Hierover oordeelt het hof wezenlijk anders. Bij het afwijzen van het beëindigen van het dienstverband wist de werkgever dat hij een beroep kon doen op de compensatieregeling transitievergoeding. Om dan toch niet het dienstverband te beëindigen moet de werkgever wel heel erg sterke argumenten hebben zoals reële re-integratiekansen. Dit blijkt ook nadrukkelijk uit de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019. De werkgever heeft in ogen van het hof niet kunnen aantonen dat er reële re-integratiekansen waren ondanks het arbeidsongeschiktheidspercentage van 17,35 en heeft ook geen andere steekhoudende argumenten kunnen aanvoeren om het dienstverband in stand te houden.
Het hof veroordeelt de werkgever dan ook voor betaling van een schadevergoeding die gelijk is aan de transitievergoeding die de werkgever had moeten betalen direct na twee jaar ziekte.

Wettelijke rente

De werkgever is ook nog wettelijke rente verschuldigd. Deze wordt berekend vanaf 19 november 2018 Dat is de datum waarop de werkgever afwijzend heeft gereageerd op het verzoek van de werknemer. en op die datum was de compensatieregeling al gepubliceerd in het Staatsblad.

Commentaar

Deze uitspraak is geheel in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019. Wij schreven daarover in december 2019 een nieuwsbericht.
Opvallend is dat een arbeidsongeschiktheidspercentage van 17,35 geen waarborg is voor het aanwezig zijn van reële re-integratiekansen. Het hof vermeldt nadrukkelijk dat de bewijslast hiervoor bij de werkgever ligt en dat bewijs is hier niet geleverd. Dit benadrukt nog weer eens het belang van pro-actieve re-integratie inspanningen en de vastlegging daarvan!

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 februari 2020

Auteur: Arend Jansen, expert inkomensverzekeringen

Bron: Gerechtshof Den Haag 4 februari 2020