Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Transitievergoeding ‘op het nippertje’

Transitievergoeding ‘op het nippertje’

16 november 2020

Een werknemer kwam in 2018 in de WIA terecht. Zijn werkgever houdt het dienstverband slapend. Eén dag voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verzoekt de werknemer om beëindiging van het dienstverband en betaling van de transitievergoeding. De werkgever weigert en de zaak wordt voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland.

Het dienstverband blijft slapend

Een werknemer is volgens het UWV volledig ongeschikt voor eigen werk en kreeg op 17 december 2018 een WGA-uitkering. De werkgever beëindigde het dienstverband niet  en de werknemer vroeg daar ook niet om. In maart 2019 vroeg werknemer mondeling om een eindafrekening van vakantiegeld en dergelijke. De werkgever liet toen schriftelijk weten dat de reguliere afrekening in juni 2019 geschiedt omdat de werknemer het dienstverband niet opzegde. De werkgever vermeldt dat dit mogelijk was geweest per 17 december 2018. Ook geeft de werkgever aan dat het dienstverband automatisch eindigt bij het bereiken van de officiële pensioenleeftijd, 19 november 2019.

Eén dag voor het bereiken van de pensioenleeftijd

De werknemer schakelt de FNV in en die verzoekt de werkgever via de mail op 18 november 2019 om het dienstverband onmiddellijk te beëindigen en de transitievergoeding groot € 43.068 uit te keren. De werkgever weigert en geeft aan de mail pas de volgende dag te hebben gelezen. Op die dag kwam ook de ondertekende brief van de werknemer binnen. De werkgever is van mening dat het verzoek te laat is ingediend. De werknemer spant de rechtszaak aan.

Het vonnis van de kantonrechter

De uitspraak van de kantonrechter laat niets aan duidelijkheid te wensen over. De werknemer wordt volledig in het gelijk gesteld. Het beëindigen van het dienstverband door (de gemachtigde van) de werknemer is leidend. Dit gebeurde tijdig via de mail tijdig; namelijk voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat dit slechts één dag betrof en dat de werkgever de mail niet op die dag las, is niet van belang.

Daarnaast is de rechter van mening dat het eerdere verzoek van de werknemer om een eindafrekening voor de werkgever een signaal had moeten zijn dat de werknemer het dienstverband wilde beëindigen. De werkgever had dit in ieder geval moeten navragen bij de werknemer. Hier is in de ogen van de rechter dus sprake van onzorgvuldig handelen van de werkgever.

De werkgever wordt veroordeeld tot het vergoeden van de transitievergoeding, de wettelijke rente en de som van de kosten.

Commentaar

Deze uitspraak is in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019. Wij schreven daarover in december 2019 een nieuwsbericht. Ook bevestigt de uitspraak dat een werkgever geen actieve informatieplicht heeft. Wel moet de werkgever signalen van de werknemer die wijzen op de wens tot beëindigen, serieus nemen en de werknemer correct informeren.

De uitspraak onderstreept eens te meer het advies om een dienstverband na twee jaar ziekte en bij voortdurende arbeidsongeschiktheid te beëindigen. De werkgever is dan weliswaar een transitievergoeding verschuldigd maar kan deze op basis van de ‘regeling compensatie transitievergoeding’ vergoed krijgen.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 november 2020

Auteur: Arend Jansen, expert inkomensverzekeringen

Bron: Rechtbank Gelderland, 4 november 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:5890