Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Trouwen blijkt een dure aangelegenheid

Trouwen blijkt een dure aangelegenheid

2 december 2019

X ontvangt een uitkering AOW voor ongehuwden sinds 2014. Wanneer X een jaar later in Thailand trouwt met een Thaise wordt zijn AOW-uitkering aangepast aan zijn nieuwe status van getrouwd. X is van mening dat deze aanpassing onterecht is, omdat zijn echtgenote in Thailand blijft wonen en zij niet naar Nederland kan komen. Rechtbank en Centrale Raad van Beroep denken daar anders over.

Geen sprake van duurzaam gescheiden leven

X vindt dat zijn AOW-uitkering onterecht is gewijzigd in een gehuwden AOW. Zijn verweer is gebaseerd op het feit dat hij duurzaam gescheiden leefde van zijn echtgenote omdat zij van de trouwdatum in juli 2015 tot aan november 2018 in Thailand woonde en werkte en niet naar Nederland kon komen. De Sociale Verzekeringsbank geeft aan dat X sinds de echtgenote in Nederland woont een aanvulling op zijn AOW ontvangt tot aan het sociaal minimum

Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB)  gaat het om het feit of X vanaf 1 juli 2015 als duurzaam gescheiden levend kan worden aangemerkt, .zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, aanhef en onder b, van de AOW Op grond van dat artikel wordt als ongehuwde mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij is gehuwd.

Volgens de rechtspraak is van duurzaam gescheiden leven sprake wanneer bij gehuwden de toestand is ontstaan dat, na de gewilde verbreking van de echtelijke samenleving, ieder afzonderlijk hun eigen leven leidt als ware hij ongehuwd en dit door hen beiden, of één van hen, als bestendig is bedoeld. Verder is in de rechtspraak in het algemeen aangenomen dat na het sluiten van een huwelijk de betrokkenen de intentie hebben een echtelijke samenleving aan te gaan, al dan niet op termijn, maar dat het niet is uit te sluiten dat onder omstandigheden vanaf de huwelijksdatum van duurzaam gescheiden leven kan worden gesproken. Dat duurzaam gescheiden leven moet dan duidelijk uit de omstandigheden blijken.

Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) betekent dit alles, dat in de situatie van X en zijn Thaise echtgenote geen sprake is van een uitzonderingssituatie. Hierbij is van belang dat X met zijn echtgenote is gehuwd in Thailand en hij ná het huwelijk maandelijks aan zijn echtgenote een financiële bijdrage heeft overgemaakt. Verder had X een regelmatig en intensief contact met zijn echtgenote, zij belden elkaar enkele keren per dag en schreven elkaar vrijwel dagelijks brieven. Uit deze feiten en omstandigheden blijkt dat X en zijn echtgenote een intensief contact met elkaar onderhielden, zij het op grote afstand van elkaar, en dat X financieel zorg droeg voor zijn echtgenote. Dat betekent volgens de CRvB dat X en zijn echtgenote geen leven leidden alsof zij ongehuwd waren. De intentie van X en zijn echtgenote om nooit ergens samen te gaan wonen, van welke intentie zij nu kennelijk zijn teruggekomen, kan hieraan niet afdoen.

De AOW-uitkering is dus terecht verlaagd naar een gehuwde AOW, aldus de CRvB.

Commentaar

Trouwen blijkt voor X een dure aangelegenheid. Hij onderhield zijn echtgenote financieel ook toen zij in Thailand woonde. En toch werd zijn AOW uitkering verlaagd van de ongehuwden AOW in een gehuwden AOW. X heeft alles geprobeerd om de verlaging van zijn AOW-uitkering tegen te gaan. Hij heeft zelfs de media erbij betrokken. Zijn AOW-uitkering wordt nu aangevuld tot het sociaal minimum met een AIO-uitkering. Als X niet was getrouwd in Thailand had hij gewoon kunnen blijven genieten van zijn ongehuwden AOW, maar dan had zijn echtgenote wellicht niet in Nederland kunnen wonen. Wij gaan hier graag uit van ‘eind goed, al goed!

Overigens komt het vaker voor dat trouwen of geregistreerd partnerschap zonder samenwonen leidt tot een verlaging van de AOW, ondanks dat de partners duurzaam gescheiden leven. Zie hierover onze eerdere nieuwsberichten van 25 maart 2019 en 19 november 2018

Auteur: Joanna Hildering, adviseur Aegon Adfis

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 november 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 29 november 2019