Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Twee woningen geen garantie voor duurzaam gescheiden leven!

Twee woningen geen garantie voor duurzaam gescheiden leven!

19 november 2018

Y heeft sinds 2009 een alleenstaanden AOW-uitkering. In september 2015 gaat zij met haar partner een geregistreerd partnerschap aan. Y en haar partner hebben al sinds 1998 een LAT-relatie, die volgens hen niet wijzigt na het registreren van het partnerschap. De Sociale verzekeringsbank (Svb) ziet dat anders.

Alleenstaanden- of gehuwdenpensioen

De AOW maakt onderscheid tussen alleenstaanden- en gehuwdenpensioen. Voor een alleenstaande komt het AOW-pensioen overeen met 70% van het nettominimumloon. Het gehuwdenpensioen is 50% van het nettominimumloon. Als een alleenstaande AOW’er gaat samenwonen met een ander (geen bloedverwant in de eerste graad) wordt het AOW-pensioen herzien tot het gehuwdenbedrag. Wanneer een gehuwde of samenwonende duurzaam gescheiden leeft, heeft men weer recht op het alleenstaanden AOW-pensioen. 

Sinds 1 februari 2014 bestaat de tweewoningenregel voor de AOW. Deze houdt in dat samenwonende partners allebei recht op AOW-pensioen voor een alleenstaande behouden wanneer ieder voor zich zijn huur- of koopwoning aanhoudt. Voor gehuwden en geregistreerd partners geldt de tweewoningenregel niet.

Wat is duurzaam gescheiden leven? 

Hoewel Y en haar partner nadat zij geregistreerd partnerschap aangingen nog steeds allebei een eigen woning hebben en de financiën volledig gescheiden zijn, is de Svb van mening dat ze niet duurzaam gescheiden leven. Ook volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgt uit rechtspraak dat alleen sprake is van duurzaam gescheiden leven bij gehuwden of geregistreerde partners als zij eerst bij elkaar leefden en daarna uit elkaar gaan. Bovendien volgt uit rechtspraak dat bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap de partners de intentie hebben om samen te leven en voor elkaar te zorgen, tenzij uit de omstandigheden en feiten ondubbelzinnig blijkt dat het anders is gelopen. (zie uitspraak CRvB 19-03-2004) In dat geval ging het om twee mensen die met elkaar zijn getrouwd, omdat één van beiden een hersenbloeding kreeg en niet lang te leven zou hebben. Hij werd door zijn nieuwe echtgenoot verzorgd en zij kreeg dan een nabestaandenpensioen als hij kwam te overlijden. Hier was de intentie er niet om te gaan samenleven in een affectieve relatie.

Daarvan is in de situatie van Y en haar partner geen sprake omdat Y en haar partner altijd al een LAT-relatie hebben en separaat hebben gewoond. Ze zijn niet van plan om te gaan samenwonen, maar zien elkaar regelmatig en gaan samen op vakantie en maken twee keer per week uitstapjes. Daarom kan niet worden gezegd dat ze een eigen leven leiden als ware ze niet gehuwd. Hierover zijn veel uitspraken geweest en in alle uitspraken werd het enkele separaat wonen niet als duurzaam gescheiden leven gezien.

Y geeft aan dat de wetgeving achterhaald is en dat het mogelijk moet zijn om een geregistreerd partnerschap aan te gaan opdat er een vertrouwd persoon beslissingen kan nemen, wanneer zorg nodig is of als je euthanasie wenst. De rechtbank geeft aan dat de wetgeving op dit punt moet worden gevolgd en wijst het beroep af.

Commentaar

Regelmatig doen AOW-ers beroep op de hogere AOW-uitkering omdat zij – volgens hun zeggen – duurzaam gescheiden leven. Zie bijvoorbeeld ons nieuwsberichten van 3 november 2017, 22 maart 2018 en 10 augustus 2018

Uit alle uitspraken blijkt dat duurzaam gescheiden leven na een huwelijk of geregistreerd partnerschap alleen mogelijk is als er geen intentie is om ooit samen te gaan wonen. Dat kan alleen bewezen worden als de partners eerst hebben samengewoond en vervolgens uit elkaar gaan met de intentie nooit meer met elkaar te gaan leven. Maar als men al duurzaam gescheiden leeft, dan moet men niet gaan trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. Dit wordt, tenzij kan worden aangetoond dat er geen sprake is van een affectieve relatie, gezien als intentie om te gaan samenwonen. Waarna de AOW-uitkering niet langer 70% het nettominimumloon is, maar 50% per persoon. De tweewoningen regel in de AOW helpt in die situatie ook niet. De voorwaarden om van de regeling gebruik te mogen maken zijn:

•    u bent ongehuwd én
•    u heeft beiden een eigen huur- of koopwoning; óf een huurwoning voor begeleid wonen of groepswonen; óf een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning, én
•    u staat beiden bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres én
•    u betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning én
•    u kunt vrij over uw eigen woning beschikken

Y en haar partner voldeden aan alle voorwaarden, totdat ze een geregistreerd partnerschap aangingen. Dat betekent dat het verlies van de ongehuwden AOW uitkering alleen voorkomen kan worden door afspraken inzake zorg en dergelijk op een andere wijze te regelen.

Auteur: Joanna Hildering, adviseur Aegon Adfis
Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 november 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 november 2018