Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Tweede Kamer akkoord met Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

21 november 2016

Met een grote meerderheid stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Het amendement-Omtzigt werd verworpen. 

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

In verschillende artikelen besteedden wij aandacht aan dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel maakt vanaf 1 januari 2017 een einde aan de mogelijkheid van de DGA om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Voor opgebouwde aanspraken in eigen beheer kan de DGA kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 

  • Afkoop
  • Omzetten in een oudedagsverplichting
  • Premievrij aanhouden in eigen beheer

De partner van de DGA moet instemmen met afkoop of omzetting.

De DGA die nog pensioen in eigen beheer opbouwt, moet vóór 1 april 2017 het besluit  nemen dat de opbouw van  zijn pensioen in eigen beheer stopt vanaf 1 januari 2017. Verzekerd pensioenkapitaal mag de DGA na 31 maar 2017 niet meer fiscaal geruisloos overdragen aan zijn BV. 

Doorwerkeis en 100%-grens  vervalt

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat de doorwerkeis bij uitstel van pensioen vervalt. Wiebes onderzoekt nog of deze eis ook kan vervallen bij prepensioen. Ook kan volgens dit voorstel de 100%-grens bij pensioen vervallen.

Kamer verwerpt amendement Omtzigt 

Pieter Omtzigt vindt dat het wetsvoorstel DGA’s met een pensioen gedeeltelijk in eigen beheer en  gedeeltelijk verzekerd benadeelt. Hij stelt voor deze pensioenverzekeringen dezelfde eerbiedigende werking te geven als voor het in eigen beheer gereserveerde deel.( amendement-Omtzigt) . Door deze aanpassing zouden DGA’ s ook na 1 april 2017 hun verzekerde pensioenkapitaal fiscaal geruisloos kunnen overdragen aan de BV. De Tweede Kamer verwierp dit amendement.

 

Commentaar

In de volgende berichten kunt u meer lezen over de inhoud van dit wetsvoorstel:

 

Kennelijk heeft de staatssecretaris dit wetsvoorstel goed voorbereid. Een overgroot deel van de Tweede Kamer stemde hiermee in. Toch hopen wij dat voor de stemming in de Eerste Kamer nog enkele zaken worden opgelost. Het niet laten vervallen van de doorwerkeis voor prepensioen leidt bij pensioenuitvoerders tot uitvoeringsproblemen. Wij zien niet in waarom de wetgever vasthoudt aan de doorwerkeis voor prepensioen. Wat is het verschil met ouderdomspensioen?

En er is nog steeds onduidelijkheid voor DGA’ s met pensioen in eigen beheer en een onbepaald verzekerd deel. Volgens de staatssecretaris kunnen zij het verzekerde deel  alleen tegen premiebetaling voortzetten als ze dit deel vóór 1 april 2017 omzetten in een bepaald verzekerd deel. Hiervoor moet dan wel vóór die datum de pensioenovereenkomst worden aangepast. Het is ons niet duidelijk welk gewijzigd- of nieuw ingevoerd artikel in de Wet op de loonbelasting DGA ’s en hun BV verplicht tot aanpassing van de juridische afspraken over de financiering van opgebouwde aanspraken. Immers als de DGA met ingang van 1 januari 2017 stopt met de opbouw van zijn pensioen en de premie van de pensioenverzekering doorloopt is er geen sprake meer van verdere opbouw in eigen beheer. Door de premiebetaling stijgt de waarde van de pensioenverzekering. Hierdoor neemt de reserve in eigen beheer af. Een prima alternatief om het pensioen in eigen beheer uit te faseren, lijkt ons. Zie ook het artikel van Herman Kappelle in WFR

De Eerste Kamer stemt op 20 december 2016 over dit wetsvoorstel.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Tweede Kamer, 24e vergadering, donderdag 17 november 2016 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 november 2016