Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Tweede Kamer neemt Pakket belastingplan 2021 aan

Tweede Kamer neemt Pakket belastingplan 2021 aan

16 november 2020

De Tweede Kamer nam op 12 november 2020 de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021 aan.

Pakket belastingplan 2021

De staatssecretaris van Financiën bood op Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2021 (BP 2021) aan de Tweede Kamer aan. Het BP 2021 bestaat uit de volgende acht wetsvoorstellen met daarin een breed palet aan (fiscale) maatregelen op verschillende terreinen.

  • a. het wetsvoorstel Belastingplan 2021;
  • b. het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021;
  • c. het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3;
  • d. het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting;
  • e. het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen;
  • f. het wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie;
  • g. het wetsvoorstel ODE-tarieven 2021 en 2022; en
  • h. het wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen.

 

De Tweede Kamer nam op 12 november 2020 de acht wetsvoorstellen aan, evenals een aantal moties waarvan wij er twee voor u  uitlichten. Naast de maatregelen met een budgettair effect en technische wijzigingen pakken deze voorstellen een aantal actuele maatschappelijke zaken aan, zoals het toeslagenstelsel, de positie van koopstarters en de vermogensrendementsheffing (box 3 heffing).

Om de lasten incidenteel in 2021 te verlichten, wordt de verhoging van de arbeidskorting uit 2022 al in 2021 ingevoerd. Daarnaast daalt het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting ten opzichte van 2020 met 0,25 procent. Niet alleen zelfstandigen, maar ook werknemers profiteren van deze maatregelen.

Voor wat betreft de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2021 het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 50.000 per persoon, worden de grenzen van de drie schijven aangepast en stijgt het tarief naar 31 procent.

Motie vrijstelling schenkbelasting eenmalig € 1.000 hoger

De bestaande vrijstellingen schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers worden, voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244.

De indieners van deze motie (Kamerleden Lodders, Omtzigt, Bruins en Stoffer) zijn van mening dat de overheid er alles aan gelegen is om ondernemers tijdens de huidige COVID-19 crisis de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van meer liquide middelen. Door een verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen. De verruiming kan voor kleine ondernemers het verschil zijn tussen bestaansrecht en omvallen. Het tijdelijke karakter maakt het een crisismaatregel.

Motie woningwaardegrens startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Met ingang van 1 april 2021 geldt een aanvullende voorwaarde voor de toepassing van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Dan is vereist dat de te verkrijgen woning een waarde heeft van maximaal de woningwaardegrens (naar verwachting € 400.000). De woningwaardegrens is een drempelbedrag. Bij een verkrijging boven deze grens is overdrachtsbelasting verschuldigd over het gehele bedrag en niet slechts over het gedeelte waarmee de waarde van de verkrijging de woningwaardegrens overtreft.

Verder is het amendement aangenomen waardoor de startersvrijstelling niet komt te vervallen per 1 januari 2026. Eerder was het de bedoeling dat de startersvrijstelling een tijdelijke regeling zou zijn.

Commentaar

Zoals gebruikelijk moet de Eerste Kamer eerst instemmen met de wetsvoorstellen alvorens deze definitief wet worden. De stemming staat gepland voor 15 december 2020.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 november 2020

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Tweede Kamer, Pakket belastingplan 2021; Eerste Kamer Pakket belastingplan 2021