Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Tweede Kamer stemt in met APF

19 juni 2015

Op 18 juni stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel voor het Algemeen pensioenfonds (APF). Het doel hiervan is het verbeteren van de keuze mogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren.

APF

Een APF is een pensioenfonds waarvoor het Financieel toetsingskader geldt. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Lees voor meer informatie onze nieuwsberichten van 13 oktober 2014 en 7 april 2015.

Tweede Kamer stemt niet zomaar in met APF

De markt verwachtte dat de wetgeving om het APF mogelijk te maken per 1 juli 2015 rond zou zijn. Vanaf dat moment zouden partijen een APF formeel kunnen oprichten. Op 3 april 2015 stuurde  Klijnsma een brief naar de Eerste Kamer waaruit blijkt dat deze datum 1 januari 2016 wordt. 

Het wetsvoorstel riep in de Tweede Kamer en bij verschillende partijen in de pensioensector vragen op. Onder andere over vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, de bestuurlijke inzet, het werkkapitaal en de rol van de Bedrijfstakpensioenfondsen. Het kostte de staatssecretaris enkele weken om deze vragen te beantwoorden en hierover duidelijkheid te verschaffen. 

Commentaar

Vanwege de urgentie streeft Klijnsma naar inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2016. De vele Kamervragen over het APF vertraagden een invoering op 1 juli 2015 en leidden tot amendementen op het oorspronkelijke wetsvoorstel. Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd lijkt 1 januari 2016 haalbaar. 

Pikant is nog dat het amendement van VVD en PvdA, waardoor fuserende BPF-en een APF kunnen vormen met gescheiden vermogens, is aangenomen. Dit terwijl Klijnsma grote twijfels heeft over de Europeesrechtelijke houdbaarheid daarvan. Zij vroeg daarover inmiddels een spoedadvies aan de Raad van State. Maar dat advies was er nog niet toen de Kamer over het amendement moest stemmen. Daarom is het amendement aangenomen en spraken ze af dat, mocht de Raad van State de bezwaren van de staatssecretaris delen, via een novelle het amendement alsnog uit de wet gehaald wordt. Een staatsrechtelijk novum!

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Wet Algemeen Pensioenfonds, Eerste Kamer

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 juni 2015