Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uitbreiding invloed OR bij pensioenen

10 juni 2016

Via een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden krijgen werknemers meer invloed over hun pensioen. De Tweede Kamer stemde op 7 juni in met het wetvoorstel hierover van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Instemmingsrecht OR

De wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet heeft betrekking op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. Het voorstel verduidelijkt dat de ondernemingsraden instemmingsrecht hebben over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling is. Daarmee dicht het een lacune in het huidige instemmingsrecht. Zie ook ons nieuwsbericht van 22 april.

Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het is daarom belangrijk dat beide partijen hierop een bepalende invloed kunnen uitoefenen. Wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) het onderwerp pensioen inhoudelijk regelt, is de invloed van beide partijen verzekerd. Wanneer dat niet zo is, moet de invloed van de werknemers gerealiseerd worden via het instemmingsrecht van de OR.

Commentaar

De Tweede Kamer nam met algemene stemmen het wetsvoorstel aan. De stemming in de Eerste Kamer vindt plaats op 14 juni.

De OR had geen instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is. In het oorspronkelijke wetsvoorstel bestond daarop één uitzondering: de OR had wel instemmingsrecht als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. In de uiteindelijke tekst van de wet is dit geschrapt. Na invoering van de wet heeft de OR instemmingsrecht op de keuze van de pensioenuitvoerder, ongeacht waar deze is gevestigd.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Rijksoverheid, nieuwsbericht 7 juni 2016; Eerste Kamer, wetsvoorstel 34.378

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 juni 2016