Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Uitstel Algemeen Pensioenfonds naar 1 januari 2016

7 april 2015

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een nieuwe pensioenuitvoerder. Naast het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI. Het APF zou per 1 juli 2015 operationeel kunnen worden maar staatssecretaris Klijnsma stelt de invoering uit tot 1 januari 2016. 

Wat is een APF?

De nieuwe pensioenuitvoerder is een pensioenfonds. En daarvoor geldt het Financieel toetsingskader. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Dit kan verschillende voordelen opleveren. Zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Een APF mag – in tegenstelling tot andere pensioenfondsen - meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector. Het APF moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen. Lees voor meer informatie ons nieuwsbericht van 13 oktober 2014.

Waarom uitstel?

De markt verwachtte dat de wetgeving om het APF mogelijk te maken per 1 juli a.s. rond zou zijn. Vanaf dat moment zouden partijen een APF formeel kunnen oprichten. Op 3 april 2015 stuurde  Klijnsma een brief naar de Eerste Kamer waaruit blijkt dat deze datum nu 1 januari 2016 wordt. 

Het wetsvoorstel riep in de Tweede Kamer en bij verschillende partijen in de pensioensector vragen op. Onder andere over vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, de bestuurlijke inzet en het werkkapitaal. Het kost de staatssecretaris enkele weken om deze vragen te beantwoorden en hierover duidelijkheid te verschaffen. 

De verduidelijking zal plaatsvinden in de nota naar aanleiding van het verslag, een eventuele nota van wijziging. Voor wat betreft het onderwerp werkkapitaal vindt verduidelijking plaats door middel van het conceptontwerpbesluit algemeen pensioenfonds. De staatssecretaris wil deze stukken gezamenlijk aan de Tweede Kamer aanbieden. Op het conceptontwerpbesluit kunnen alle partijen uit de pensioensector reageren via een internetconsultatie. 

Commentaar

Klijnsma geeft in haar brief aan dat de invoering van het Algemeen Pensioenfonds urgent is (en blijft) om de keuzemogelijkheden voor sociale partners in het belang van de deelnemers te vergroten. De vele kamervragen over het APF vertragen een snelle invoering. Vanwege de urgentie streeft Kljinsma naar inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 1 januari 2016. 

Wij vinden het jammer dat de invoering van het wetsvoorstel een half jaar vertraging oploopt. Maar het verbaast ons niet. De Algemene maatregel van bestuur waarin de voorwaarden worden opgenomen waaraan een APF moet voldoen zou voor 1 maart gepubliceerd worden. En laat ook nog op zich wachten.  

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis
Bron: Brief van staatssecretaris Klijnsma aan de voorzitter van de Eerste Kamer, 3 april 2015. 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 april 2015