Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Van twee walletjes eten lukt deze keer niet

13 mei 2015

Kan er sprake zijn van duurzaam gescheiden leven voor de AOW wanneer iemand uit fiscale overwegingen geregistreerd partner is? De Centrale Raad van Beroep (CRvB) moest hierover beslissen. Is de uitkomst van belang voor de AOW-uitkering?

Wat speelde er?

Een man (X) en een vrouw (Y) hadden gedurende 22 jaar een relatie. In 1992 kochten X en Y gezamenlijk een woning. Na de beëindiging van de relatie in 1997 splitsten zij de woning in twee zelfstandige woningen met ieder een eigen hypothecaire lening. Ieder van hen droeg sindsdien de eigen kosten van huisvesting en levensonderhoud. Op 5 april 2004 gingen X en Y een geregistreerd partnerschap aan. De financiële zorgplicht jegens elkaar werd in de partnerschapsvoorwaarden expliciet uitgesloten. X en Y gingen na de scheiding één keer per jaar samen met vakantie, maakten regelmatig samen uitstapjes en zagen elkaar gemiddeld één keer per week. 

X vraagt in september 2012 een uitkering aan uit de Algemene Ouderdomswet (AOW) bij de SVB. Bij de vraag op het aanvraagformulier over zijn burgerlijke staat antwoordt hij dat hij duurzaam gescheiden leeft. En dat zijn partner op een ander adres woont. De SVB kent X het maximale ouderdomspensioen toe voor een persoon die gehuwd is of samenwoont. X is het niet eens met het besluit van de SVB. Hij maakt bezwaar en gaat vervolgens in beroep. 

Rechtbank

X voert aan dat de woning van hem en zijn ex na de beëindiging van de relatie is gesplitst in twee woningen waarin ieder zijn eigen huishouding voert. En dat hij en Y een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan om fiscale redenen. Toen de oorspronkelijke fiscale reden niet langer meer relevant was, beëindigden X en Y het geregistreerd partnerschap niet. Zodat bij overlijden van X of Y de ander niet genoodzaakt zou worden om zijn woning te verkopen voor het betalen van de erfbelasting. De rechter concludeert hieruit dat X recht heeft op de alleenstaanden-AOW en draagt de SVB op om X de AOW-uitkering van een alleenstaande te betalen. De SVB gaat hiertegen in hoger beroep.

Centrale Raad van Beroep

De CRvB stelt de SVB in het gelijk. De SVB voert aan dat alleen al op grond van de frequentie van de contacten tussen X en Y geconcludeerd moet worden dat X en Y niet duurzaam gescheiden leven. Verder hadden X en Y voor het aangaan van het geregistreerd partnerschap de intentie om zich als partners te presenteren. Dit hebben zij in ieder geval richting de Belastingdienst ook feitelijk gedaan, aldus de SVB.

De SVB geeft daarbij onder meer aan dat uit rechtspraak uit 1999 en 2004 volgt dat na het sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap niet is uit te sluiten dat er toch sprake is van duurzaam gescheiden leven. Dan moet dat duurzaam gescheiden leven wel ondubbelzinnig blijken uit de feiten en omstandigheden. 

Op grond van de gedingstukken en wat ter zitting is verklaard concludeert de CRvB dat van zo’n uitzonderingssituatie in de zaak van X en Y geen sprake is. Daarbij vindt de CRvB van belang dat X en Y in 2004 een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met als doel zich naar de Belastingdienst toe te kunnen presenteren als niet duurzaam gescheiden levende partners om de fiscale heffingen na de splitsing van de gezamenlijke woning te matigen. Nadat dit resultaat was bereikt, besloten zij het geregistreerd partnerschap te handhaven in verband met te verwachten gunstiger effecten daarvan voor het betalen van erfbelasting bij het overlijden van één van beiden. Hieruit blijkt dat X en Y zorgdragen voor elkaars - huidige en toekomstige - financiële situatie. En verder vindt de CRvB belangrijk dat X en Y frequent contact met elkaar hadden. Op grond daarvan kan niet gezegd worden dat X en Y ieder afzonderlijk een eigen leven leiden als waren zij niet gehuwd en deze toestand als bestendig is bedoeld, aldus de CRvB.

Commentaar

Het lijkt erop dat X en Y van twee walletjes wilden eten: voor de inkomsten- en erfbelasting kiezen voor geregistreerd partnerschap en voor de AOW kiezen voor duurzaam gescheiden leven. Gehuwden en geregistreerd partners die duurzaam gescheiden leven krijgen volgens de AOW een uitkering voor alleenstaanden. Die AOW-uitkering voor een alleenstaande is ongeveer € 360 per maand hoger dan de AOW-uitkering voor gehuwden. Daarom heeft X er belang bij dat hij als duurzaam gescheiden wordt aangemerkt. 

Gezien de feiten en omstandigheden is naar onze mening de uitspraak van de CRvB terecht.  

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Centrale Raad van beroep, 24 april 2015 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 13 mei 2015.