Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Verandering koppeling AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden

Verandering koppeling AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden

11 december 2020

De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 10 december 2020 in werking.

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

Met ingang van 2026 wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd voor twee derde gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Hierdoor resulteert elk jaar levenswinst in acht maanden langer doorwerken en vier maanden langer AOW-pensioen. Ook voor de pensioenrichtleeftijd gaat deze tweederdekoppeling gelden. De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is een van de uitwerkingen van het pensioenakkoord.

Het tijdpad verhoging de AOW-leeftijd ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Jaar

AOW-leeftijd

2020

66 jaar en 4 maanden

2021

66 jaar en 4 maanden

2022

66 jaar en 7 maanden

2023

66 jaar en 10 maanden

2024

67 jaar

2025

67 jaar

2026

67 jaar

2027 e.v.

Afhankelijk van de resterende levensverwachting op 65 jaar

Commentaar

In ons nieuwsbericht van 30 november jl las u dat de levensverwachting volgens het CBS licht gedaald is en welke gevolgen dat heeft voor de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd. In dat nieuwsbericht leest u ook meer over de formule die wordt gebruikt voor het bepalen van de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd.

Naar verwachting zal de verhoging van de AOW-leeftijd niet eerder plaatsvinden dan 2029 plaatsvinden. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 69 jaar zal naar verwachting pas over 20 jaar zijn.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Staatsblad 2020, 503, 9 december 2020

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 december 2020