Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Veranderingen per 1 juli 2020

Veranderingen per 1 juli 2020

7 juli 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde een overzicht van veranderingen per 1 juli 2020. Een aantal van die veranderingen treft u hierna aan.

Uitbreiding geboorteverlof voor partners (Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG)

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog eens vijf weken verlof bij. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar ook in één keer. UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon.

Indexering minimumloon en uitkeringsbedragen

Het minimumloon stijgt van € 1653,60 naar € 1680,00 bruto per maand. Ook worden de minimumjeugdlonen herzien.

De brutominimumlonen (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd zijn vanaf 1 juli:

 

Per maand

Per week

Per dag

Vanaf 21 jaar

€ 1.680,00

€ 387,70

€ 77,54

20 jaar

€ 1.344,00

€ 310,15

€ 62,03

19 jaar

€ 1.008,00

€ 232,60

€ 46,52

18 jaar

€ 840,00

€ 193,85

€ 38,77

17 jaar

€ 663,60

€ 153,15

€ 30,63

16 jaar

€ 579,60

€ 133,75

€ 26,75

15 jaar

€ 504,00

€ 116,30

€ 23,26

 

Doordat diverse uitkeringen gekoppeld zijn aan de hoogte van het wettelijk minimumloon, veranderen de hoogtes van de volgende uitkeringen eveneens per 1 juli 2020:

 • Participatiewet
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Ziektewet (ZW)
 • Toeslagenwet (TW)

 

Een overzicht van de uitkeringsbedragen per 1 juli 2020 vindt u hier.

Commentaar

Over de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners en de mogelijkheid van pensioenopbouw gedurende de periode van geboorteverlof kregen wij in mei een praktijkvraag. Het antwoord op die vraag leest in hier.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 juli 2020

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rijksoverheid.nl, actueel 30 juni 2020