Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Verevend pensioen afstorten of hypotheek verstrekken

23 september 2016

Hof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt een DGA tot het verzekeren van een verevend pensioen. Als hij dat binnen een bepaalde periode niet doet moet hij hypothecaire zekerheid ten behoeve van zijn ex-partner toestaan.

Gerechtshof 14-08-2014

In dit tussenvonnis deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak over de eis van de ex-partner dat de DGA het te verevenen pensioen moest herverzekeren bij een verzekeraar. Het Hof stelde dat uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat het verzoek tot afstorting niet hoeft te worden gehonoreerd als daardoor de continuïteit van de onderneming van de BV in gevaar komt. Het Hof voegde hier aan toe dat als de DGA het verzoek tot afstorting niet kan inwilligen de DGA en/of de BV op een andere manier zekerheden moeten geven aan de ex-partner ter nakoming van de pensioenverplichting. Meer leest u hierover in ons bericht van 15 oktober 2014.

Hypotheek als zekerheid voor verevend pensioen

In de periode volgende op het tussenvonnis verstrekte de DGA noch de BV de door het hof opgelegde zekerheid. Het hof vindt dat de DGA te weinig moeite heeft gedaan om te onderzoeken of de BV het bedrag dat nodig is voor de verzekering elders te financieren. Daarom vordert het hof van de DGA dat hij binnen een periode van vier maanden alsnog het bedrag afstort dat nodig is voor de verzekering van de rechten van de ex-partner. Als hij dit niet doet of hierin niet slaagt, moet hij - met voortduring van de genoemde afstortingsverplichting – ten gunste van ex-partner meewerken aan de vestiging van een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 222.000- op (één van) zijn panden.

Commentaar

In het tussenvonnis had de DGA met succes betoogd dat hij, gezien de liquiditeit van de BV, de koopsom voor de verzekering van de verevende pensioenrechten niet kon betalen. Daarom veroordeelde het hof de DGA om voldoende zekerheid verstrekken aan de ex-partner. In deze uitspraak gaat het hof daarin nog iets verder door de DGA te verplichten om het verevende pensioen af te storten of toe te staan dat een hypotheek wordt gevestigd op (een) van zijn panden.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseurs Aegon Adfis

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-07-2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 september 2016