Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Vergoeding immateriële schade is geen loon

10 april 2017

In twee arresten beslist de Hoge Raad dat uitkeringen als vergoeding voor immateriële schade geen belastbaar loon zijn. 

Vergoeding immateriële schade

De twee arresten gingen over politiemensen die ten gevolgen van incidenten arbeidsongeschikt werden. De werkgever keerde in beide gevallen een extra bedrag uit voor immateriële schade. De inspecteur merkte in beide gevallen de compensatie aan als belastbaar loon. Maar de politiemensen vonden dat de compensatie van de immateriële schade onbelast was.

Hoge Raad

Het hof vindt dat er  sprake is van een vergoeding die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel wordt ervaren. De werkgever heeft de vergoedingen aan de politiemensen toegekend ter compensatie van hun leed als gevolg van de incidenten die tijdens de uitoefening van de dienstbetrekking plaatsvonden, aldus het hof. Deze vaststellingen leiden volgens de Hoge Raad tot geen andere conclusie dan dat de bedragen die de werkgever aan de politiemensen uitkeerde, strekt tot vergoeding van de immateriële schade. Een dergelijke vergoeding vindt niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking. Daarom kan de vergoeding volgens de Hoge Raad niet als belastbaar loon worden aangemerkt.

De staatssecretaris stelde nog, dat voor medewerkers van de politie het risico van het oplopen van letsel noodzakelijkerwijs eigen is aan de beroepsuitoefening. En dat daardoor eventuele vergoedingen voor daaruit voortvloeiende schade in de sfeer liggen van de dienstbetrekking en daarom belastbaar zijn. De Hoge Raad verwerpt dit verweer met als motivatie: “De enkele omstandigheid dat de uitoefening van de dienstbetrekking het risico in zich bergt van bepaalde schade, dwingt niet tot de gevolgtrekking dat een vergoeding van die schade zozeer haar grond vindt in de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten moeten worden aangemerkt”.

Commentaar

Het komt maar weinig voor dat een werknemer een vergoeding voor schade die geleden wordt als gevolg van de dienstbetrekking, onbelast kan genieten. Dat komt door de wettelijke bepaling dat vergoedingen betaald in het kader  van de dienstbetrekking tot het belastbare loon behoren. Om de schadevergoeding onbelast te ontvangen moet de werknemer aantonen dat de schadevergoeding niet haar oorsprong vindt in de dienstbetrekking. Dat is lastig. Maar kennelijk was in deze situatie het verband tussen de schadevergoeding en de dienstbetrekking niet of niet voldoende aanwezig om te spreken van belastbaar loon. 

Dat het ook anders kan uitvallen, leest u onder meer in ons bericht van 9 september 2015.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis.

Bron: Hoge Raad, 31 maart 2017;  ECLI:NL:HR:2017:536  en Hoge Raad, 31 maart 2017;  ECLI:NL:HR:2017:529.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 april 2017.