Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Verkorting van loondoorbetaling voor MKB van twee naar één jaar gaat niet door!

Verkorting van loondoorbetaling voor MKB van twee naar één jaar gaat niet door!

24 januari 2019

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van september 2017 kondigde het kabinet aan de loondoorbetaling bij ziekte voor het MKB – bedrijven tot 25 medewerkers – terug te willen brengen van 2 naar 1 jaar. Onlangs liet minister Koolmees weten dit plan in te trekken. Hij kwam wel met concrete maatregelen om het MKB tegemoet te komen.

Geen draagvlak voor het voorstel van het kabinet

Vanaf het moment van publiceren van het regeerakkoord was er volop kritiek vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties. ‘Een sigaar uit eigen doos’, ‘leidt alleen maar tot oplopende verzuim’, ‘gaat niet ver genoeg’ waren regelmatig gehoorde reacties. Daar kwam bij dat uit een eerdere berekening van het Centraal Planbureau (CPB) bleek dat de publieke kosten door de verkorting fors omhoog zouden gaan.

Minister Koolmees liet dan ook op 20 december 2018 weten dat de verkorting van de loondoorbetaling niet doorgaat maar dat hij twee nieuwe maatregelen wil treffen om het MKB te ontlasten: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering en premiekorting.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Het productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering - afgesloten tussen een aantal verzekeraars, MKB, VNO NCW en LTO Nederland – vermeldt dat de MKB verzuim-ontzorgverzekering op hoofdlijnen aan de volgende eisen moet voldoen:

  • Het product is poortwachterproof.
  • Afhankelijk van het aantal werknemers mag het eigen verzuim over het afgelopen jaar maar in beperkte, gemaximeerde, mate meetellen voor de ontwikkeling van het premieniveau. In het convenant wordt de maximale premieverhoging per bedrijfsgrootte in concrete percentages vastgelegd.
  • De verzekeraar kan adviseren over de omgang met verzuim en kan ook voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de werkgever met preventie en verzuim omgaat.
  • Voor re-integratie, zowel 1e als 2e spoor, worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  • Bij dreigend langdurig verzuim wordt een door de verzekeraar goedgekeurde casemanager aangesteld die werkgever en werknemer optimaal begeleidt. Het Verbond van verzekeraars en OVAL ontwikkelen hiervoor samen nog een werkwijzer.

 

De betrokken verzekeraars gaan vanaf 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering aanbieden.

Premiekorting

Minister Koolmees geeft aan vanaf 2021 450 miljoen euro voor werkgevers beschikbaar te stellen als tegemoetkoming voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar. In eerste instantie profiteren alle werkgevers daarvan; later komt dit uitsluitend ten goede aan de kleine werkgevers.

Commentaar

Het is een goede zaak dat minister Koolmees het plan heeft laten varen om de loondoorbetalingsperiode op de eerder voorgestelde wijze in te korten. Dit leidde alleen maar tot verhoging van kosten èn verhoging van de WIA-instroom. Uiteindelijk zouden de MKB-bedrijven vooral de rekening betalen.

En dan nu de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Die biedt werkelijk gemak, ontzorging en maximale financiële zekerheid voor de MKB ondernemer. Samen met de premiekorting die de minister beoogt, helpt dit daadwerkelijk het midden- en kleinbedrijf. Een goede zaak!

Auteur: Arend Jansen, specialist Inkomen bij Aegon

Bronnen:

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 januari 2019.