Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Verlenging en uitbreiding overbruggingsregeling AOW

16 oktober 2015

Op 13 oktober informeerde Minister Asscher (SZW) de Tweede kamer over de uitbreiding en verlenging van de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.

Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW 

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunnen degenen die op 1 januari 2015 met prepensioen of VUT zijn te maken krijgen met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat de AOW-uitkering later ingaat dan het prepensioen- of de VUT-uitkering stopt. Alleen mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd kunnen een beroep doen op deze regeling.

De overbruggingsregeling AOW is een uitkering op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de inkomensgrens 200% van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van € 3.015,60 (1 juli 2015). Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300% van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van € 4.523,40 (1 juli 2015).

Een soortgelijke regeling bestond al. De einddatum van die regeling was 1 januari 2019.

Asscher informeert Kamer 

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd werden enkele moties ingediend. 
Onder meer om de overbruggingsregeling AOW te verlengen tot 1 januari 2023.En de overbruggingsregeling AOW ook open te stellen voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met Vut- of prepensioen zijn gegaan. 

Asscher informeert in zijn brief van 13 oktober dat hij aan beide moties invulling geeft.

Verlenging en uitbreiding overbruggingsregeling AOW

De tijdelijke overbruggingsregeling AOW wordt verlengd tot 1 januari 2023. Asscher verwacht dat in de periode 2019 tot en met 2022 circa 3.800 personen extra gebruik zullen maken van deze regeling. Hiermee is een bedrag van 47 miljoen euro gemoeid. 

De overbruggingsregeling AOW wordt uitgebreid met personen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met vroegpensioen zijn gegaan. Asscher verwacht dat ongeveer 4.500 mensen gebruik maken van deze uitbreiding. Dit kost ongeveer 3,8 miljoen euro.

De overbruggingsregeling AOW overbrugt alleen de periode tot de AOW-datum. Dus niet de latere ingangsdatum van ouderdomspensioen.

Potentiële gerechtigden voor overbruggingsregeling AOW

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeert potentiële overbruggingsregeling-AOW-gerechtigden vier maanden voordat mogelijk recht gaat ontstaan op een overbruggingsregeling AOW-uitkering. In die brief van de SVB wordt gewezen op het mogelijke recht op overbruggingsregeling AOW en het mogelijk recht op bijstand als de overbruggingsregeling AOW-gerechtigde een jongere partner heeft met geen of weinig inkomen. 

Commentaar

In ons nieuwsbericht van 21 juli beschreven wij de verlenging en uitbreiding van de overbruggingsregeling AOW al. De brief van de minister voegt hier weinig aan toe. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rijksoverheid 13 oktober 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 oktober 2015