Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Vernieuwde handreiking inhaal en inkoop pensioen

Vernieuwde handreiking inhaal en inkoop pensioen

28 januari 2020

Op 22 januari 2020 publiceerde het CAP de vernieuwde handreiking inhaal en inkoop pensioen. Deze versie van de handreiking vervangt de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019).

Vernieuwde handreiking inhaal en inkoop pensioen

De handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.

In tegenstelling tot de versie uit 2019 waarover wij een nieuwsbericht schreven, beperken de aanpassingen in deze vernieuwde handreiking zich tot aanpassingen naar aanleiding van de publicatie van het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, actualisering van voorbeelden in de bijlagen bij de handreiking en enkele tekstuele, niet inhoudelijke, wijzigingen.

Commentaar

Door het steeds krapper geworden fiscale kader zal er niet snel sprake zijn van inhaal- of inkoopruimte. Zeker als in het verleden pensioen is opgebouwd dat inging op 65-jarige leeftijd of eerder. Ook werknemers van wie het pensioengevend loon in het verleden boven € 110.111 lag komen vaak niet in aanmerking. Daarnaast speelt de complexiteit van de inhaal/inkoop-berekening. Bij deze berekening moet een vergelijking worden gemaakt voor elk verstreken dienstjaar. En de aanspraken moeten steeds actuarieel gewaardeerd worden.

Met de vereenvoudigde berekening bij beschikbare premie die het CAP in 2019 introduceerde werd de berekening wel eenvoudiger maar is deze in de praktijk bijna nooit toepasbaar. Daarvoor moet de werknemer namelijk over de volledige diensttijd een beschikbare-premieregeling  hebben. Dat is vaak niet het geval.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Handreiking inhaal en inkoop pensioen, 22 januari 2020

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 27 januari 2019