Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Verrekend pensioen is geen negatief loon

Verrekend pensioen is geen negatief loon

11 maart 2019

Teveel uitbetaald pensioen dat verrekend is met latere pensioenuitkeringen is geen negatief loon.

Verrekening van teveel betaald pensioen

Pensioengerechtigde X ontvangt vanaf maart 2011 pensioenuitkeringen van pensioenfonds P. Op deze pensioenuitkeringen houdt P loonheffing in. In januari 2013 blijkt dat P van maart 2011 tot en met november 2012 te hoge pensioenuitkeringen heeft gedaan. X heeft in totaal ruim € 31.000 teveel ontvangen.

P maakt met X afspraken over de terugbetaling/ verrekening van het teveel ontvangen pensioen. Eén van de afspraken is dat P in de periode van 1 september 2014 tot 1 januari 2018 elke maand bruto € 775 inhoudt op het uit te keren pensioen. Het totaalbedrag aan inhoudingen bedraagt in 2014 en 2015 respectievelijk € 3.102 en € 9.305. De jaaropgaven 2014 en 2015 die P aan X stuurde vermelden het bruto genoten pensioen en de loonheffingen daarover. Het genoten pensioen in 2014 en 2015 is het pensioen na verrekening. Bij de loonheffing heeft P rekening gehouden met de verrekende bedragen.

In zijn aangifte Inkomstenbelasting 2014 geeft X de in de jaaropgaaf vermelde bedragen aan als genoten pensioen en ingehouden loonheffing. Als negatief loon geeft X € 3.102 aan. De belastingdienst corrigeert de aangifte met het negatief loon. X is het daarmee niet eens. Volgens X heeft hij recht op aftrek van negatief loon en terugbetaling van loonheffing. Wanneer de belastingdienst het bezwaar van X ongegrond verklaart, gaat X in beroep.

Verrekend pensioen en negatief loon geeft dubbeltelling

Volgens de rechter ontstaat er een dubbeltelling. Daarom stelt de rechter X in het ongelijk.

Volgens de rechtbank kan een terugbetaling van ten onrechte ontvangen loon onder omstandigheden kwalificeren als negatief loon. Dat kan pas als negatief loon in aanmerking worden genomen in het jaar van terugbetaling. Maar in de situatie van X vond de terugbetaling plaats door inhoudingen op de bruto-pensioenuitkering. Dat betekent dat er sprake is van verrekening, aldus de rechtbank. Aangezien de verrekende bedragen in mindering zijn gebracht op het belastbare loon is er volgens de rechter al rekening mee gehouden. Immers, de belasting die P heeft ingehouden is berekend over het pensioen na verrekening. Wanneer X de verrekende bedragen als negatief loon in aanmerking wil nemen, dan vindt er ten onrechte dubbele aftrek plaats aldus de rechter.

Commentaar

In deze situatie had P teveel pensioen uitbetaald. En kwam P met X overeen om het teveel uit betaalde pensioen te verrekenen met toekomstige pensioenuitkeringen. Heel praktisch, zowel voor P als X. X hoeft niet een bedrag terug te betalen en hij kon bij zijn aangifte inkomstenbelasting uitgaan van de jaaropgaven van P.

Wanneer ervoor was gekozen om X het teveel betaalde pensioen wel terug te laten betalen, dan was de situatie anders geweest. Dan had X het terugbetaalde pensioen wel als negatief loon kunnen aangeven. Maar dan had X over de gekorte bruto uitkering in 2014 inkomstenbelasting moeten betalen. Het resultaat is per saldo gelijk met de door P gevolgde methode.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 maart 2019

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Zeeland - West Brabant, publicatiedatum 22 februari 2019