Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Vervroegde ingang pensioen heeft geen effect op duur alimentatie

Vervroegde ingang pensioen heeft geen effect op duur alimentatie

29 augustus 2019

Een man en een vrouw spreken in het echtscheidingsconvenant af dat de alimentatieplicht van de man eindigt op zijn pensioendatum. De man laat het pensioen voor een deel vervroegd ingaan en stopt met het betalen van alimentatie. De rechter is het hier niet mee eens.

Echtscheiding en alimentatie

Een man en een vrouw scheiden op 20 december 2012. Volgens het echtscheidingsconvenant moet de man maandelijks aan de vrouw een bedrag van € 2.000 aan alimentatie betalen. In het convenant is over de duur van de alimentatie bepaald: “De verplichting van de man tot betaling van partneralimentatie aan de vrouw eindigt definitief op zijn pensioendatum. Van deze - tussen partijen in afwijking van de wettelijke alimentatietermijn overeengekomen - looptijd van de alimentatie, kan de vrouw geen verlenging vragen.”

In verband met wijziging van omstandigheden bepaalt de rechter dat de alimentatie met ingang van 2014 nog € 1.825 per maand bedraagt.

De man maakt gebruik van het ABP-keuze pensioen zodat hij met ingang van 1 maart 2018 voor 10% met pensioen gaat. Vanaf die datum stopt de man met de betaling van de alimentatie. Hij wil dat de rechter uitspreekt dat door het ingaan van dit pensioen de alimentatieverplichting stopt. Als de rechter hierin niet meegaat, wil de man dat de alimentatieplicht stopt als de man volledig met pensioen gaat ongeacht welke datum dit is.

Duur alimentatie en vroegpensioen

Volgens de rechter verschillen partijen van mening over hoe het in het echtscheidingsconvenant opgenomen begrip “pensioendatum” moet worden uitgelegd. De man stelt dat dit de datum is waarop het pensioen daadwerkelijk ingaat. Dus ook als hij kiest voor een eerdere ingangsdatum van het pensioen dan zijn AOW-leeftijd. De vrouw stelt dat partijen met “pensioendatum” hebben willen aansluiten op de ingangsdatum van de AOW-uitkering van de man. In elk geval is de duur van de alimentatie volgens de vrouw niet afhankelijk van een keuze van de man met betrekking tot de ingangsdatum van zijn pensioen.

De rechter stelt dat de bepaling in het convenant niet alleen taalkundig moet worden uitgelegd maar dat hierbij ook de bedoelingen van partijen ten tijde van het aangaan van dit convenant een belangrijke rol spelen. Uit de e-mailwisseling tussen de man en de vrouw en de advocate, die hen bijstond bij het opstellen van het convenant, blijkt volgens de rechter dat partijen met “pensioendatum” de AOW-ingangsdatum van de man bedoelen. Dit bevestigt de hiervoor genoemde advocate. Zij wijst op eerdere concepten van het convenant waarin respectievelijk de 65-jarige en 67-jarige leeftijd van de man was opgenomen als einde van de alimentatieplicht. Omdat partijen bij het opstellen van het convenant niet zeker wisten op welke datum de man AOW zou gaan ontvangen, omschreven ze dit in de tekst van het convenant als “pensioendatum”.

Op basis van deze overwegingen oordeelt de rechter dat de alimentatieplicht van de man voortduurt tot zijn AOW-ingangsdatum. De keuze van de man om eerder met pensioen te gaan komt geheel voor zijn rekening.

Commentaar

Waarschijnlijk dacht de man in deze procedure handig te zijn. Door zijn pensioen voor een klein gedeelte eerder in te laten gaan, dacht hij van de alimentatieplicht van € 1.825 per maand af te zijn. Want in het echtscheidingsconvenant stond immers dat de alimentatie eindigt op zijn pensioendatum. Grammaticaal zou de man gelijk kunnen hebben. Maar omdat het begrip “pensioendatum” niet verder was omschreven hecht de rechter veel belang aan de bedoeling van de partijen. En die wees er duidelijk op dat partijen met “pensioendatum” bedoelden de ingangsdatum van de AOW.

Waarom zette partijen deze datum dan niet in het convenant? Waarschijnlijk omdat zij ten tijde van het opmaken van het convenant – eind 2012 - niet goed wisten wat de AOW-ingangsdatum van de man zou worden. Een dergelijke vage omschrijving brengt risico’s mee. Niet alleen het risico van een geschil als in deze procedure maar ook dat de duur van de alimentatie afhankelijk wordt van de wet. En die wijzigt nogal eens de laatste tijd. Het kan goed zijn dat door de laatste wetswijziging de vrouw een half jaar minder alimentatie ontvangt.

Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 10 juli 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 28 augustus 2019.