Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Verzekeringsopgave: geen gerechtvaardigd vertrouwen voor hoogte pensioenuitkering

3 mei 2016

De rechtbank in Aruba oordeelt dat een verzekeringsopgave geen gerechtvaardigd vertrouwen oplevert voor de hoogte van een pensioenuitkering.

Situatie in Aruba

Mevrouw Y nam van 1969 tot 1994 deel aan een bedrijfspensioenregeling. De uitvoerder van deze regeling was Nationale Nederlanden, de rechtsvoorgangster van Fatum. Tussen 1994 en 2001 was Y niet meer in dienst van de werkgever. In deze periode nam zij op vrijwillige basis deel aan de pensioenregeling. De mogelijkheid van vrijwillige deelname eindigde op 1 januari 2001.

In 1995 ontving Y van de verzekeraar een pensioenopgave. Volgens deze opgave bedraagt haar te bereiken ouderdomspensioen Afl. 16.076. Op pensioendatum ontvangt zij een lager bedrag. Mevrouw Y is het daar niet mee eens en stapt naar de rechter. Zij eist betaling van minimaal Afl. 16.076 per jaar vanaf 1 februari 2014, te vermeerderen met de wettelijke rente. Y stelt dat zij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat haar een pensioenuitkering conform de verzekeringsopgave toekwam.

Uitspraak Gerecht in Eerste Aanleg

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (te vergelijken met de rechtbank in het Europese deel van Nederland) volgt de uiteenzetting van Fatum en wijst de vordering af. Volgens Fatum gaat de verzekeringsopgave ervan uit dat een verzekerde tot de pensioendatum (in deze situatie tot 1 februari 2014) onder dezelfde voorwaarden pensioen opbouwt. De pensioenopbouw van Y stopte echter per 1 januari 2001.

Volgens het Gerecht kan Y aan de enkele ontvangst van de verzekeringsopgave van 23 november 1995 niet het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat haar pensioenopbouw op die datum al tot een jaarlijkse uitkering van Afl. 16.076 zou leiden na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Commentaar

Deze uitspraak komt niet als een verrassing. Een verzekeringsopgave is erop gebaseerd dat de werknemer tot aan de pensioendatum in ongewijzigde omstandigheden pensioen opbouwt. Het blijkt niet uit de –erg summiere- uitspraak maar het verbaast ons dat mevrouw Y de verzekeringsopgave uit 1995 (!) aanvoert. Zij zal toch zeker in de periode van vrijwillige voortzetting tussen 1995 en 2001 ook opgaven hebben ontvangen? En zij zal zeker een opgave hebben gekregen waarop haar uiteindelijke pensioenbedrag staat. Wellicht een kwestie van selectief gebruik maken van de beschikbare documenten…

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Uitspraak Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13 april 2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:277

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 mei 2016.