Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Volgens Koolmees is er nog geen sprake van een pensioenakkoord

Volgens Koolmees is er nog geen sprake van een pensioenakkoord

15 juni 2018

Minister Koolmees reageert op het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is. Koolmees antwoordt dat naar hij heeft begrepen van een akkoord nog geen sprake is.

Uitgelekt akkoord

Onlangs lekte via De Telegraaf een vertrouwelijk concept akkoord uit tussen de sociale partners over de herziening van het pensioenstelsel. Het PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk vroeg minister Koolmees om een reactie op het bericht dat sociale partners mogelijk een akkoord zouden hebben over de pensioenen en de AOW.

Koolmees herhaalt kabinetsstandpunt

Minister Koolmees zegt in zijn antwoord de vraag van Gijs van Dijk te begrijpen, maar dat naar hij heeft begrepen er geen sprake is van een akkoord. Daarom kan hij naar eigen zeggen niet anders dan herhalen wat hij schreef in zijn brief van 4 april 2018. Daarin schreef hij dat het kabinet samen met de sociale partners de stap wil zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel, nadat de Sociaal Economische Raad hierover een advies heeft uitgebracht. Dat staat ook in het Regeerakkoord en die ambitie heeft het kabinet nog steeds. Koolmees geeft aan dat hij dus met belangstelling een gedragen voorstel van de SER tegemoet ziet.

Commentaar

Zoals de sociale partners ook meteen na het uitlekken van het concept akkoord aangaven, is nog geen sprake van een definitief akkoord. Koolmees kon dan ook weinig anders dan dit ogenschijnlijk nietszeggende antwoord geven. Maar op het tweede gezicht zegt hij misschien toch meer dan op het eerste gezicht lijkt. In het concept akkoord zeggen de sociale partners namelijk: “Dit pakket wordt vanwege het wenselijk draagvlak zo mogelijk in de vorm van een SER-advies uitgebracht, maar zonder afbreuk te doen aan dit pakket. Indien een SER-advies langs deze lijnen niet haalbaar lijkt, zijn deze afspraken tussen sociale partners de basis voor direct overleg met het kabinet”.

Met andere woorden de kroonleden van de SER kunnen het akkoord onderschrijven, maar kunnen er wat de sociale partners betreft geen aanpassingen meer in aan brengen. De kans dat de SER-leden dit zonder meer accepteren, lijkt niet bijzonder groot. Sociale partners geven aan dan op basis van het akkoord zelfstandig met het kabinet in gesprek te willen. Het Regeerakkoord – en Koolmees herhaalt dit nog eens in niet mis te verstane woorden – gaat echter uit van overleg met de sociale partners om te komen tot een vernieuwd pensioenstelsel op basis van een advies van de SER. Koolmees spreekt zelfs van “een gedragen voorstel van de SER”. En dat betekent dus een voorstel waarin ook de kroonleden zich kunnen vinden.
Het blijft dus spannend of een akkoord zonder steun van de kroonleden van de SER voor het kabinet voldoende basis is voor overleg met de sociale partners.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 12 juni 2018.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 juni 2018.