Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Vrijgesteld EU-pensioen wel van invloed op ouderentoeslag

23 november 2016

Mevrouw Y ontvangt een onbelast pensioen van de Europese Unie. Zij vindt dat zij recht heeft op de ouderentoeslag heffingvrij vermogen. Rechtbank Den Haag oordeelt anders.

Ouderentoeslag of niet?

Mevrouw Y bezit een vermogen van ruim € 100.000. Zij vindt dat zij recht heeft op de ouderentoeslag heffingsvrij vermogen. Voor de ouderentoeslag geldt een inkomenstoets. Volgens haar moet het EU-pensioen buiten de berekening van inkomenstoets blijven omdat het EU-pensioen –op grond van de Europese regelgeving en jurisprudentie - vrijgesteld is van nationale belastingen. Naast haar onbelaste pensioen van ongeveer € 23.000 per jaar ontvangt zij in 2012 een AOW-uitkering van ruim € 13.600 per jaar.

Ouderentoeslag

Tot en met 2015 kon in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) het heffingsvrij vermogen verhoogd worden met een ouderentoeslag. De ouderentoeslag werd bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 geïntroduceerd. Doel was om de koopkrachtvermindering te compenseren bij ouderen met een bescheiden inkomen als gevolg van de gewijzigde belastingheffing over vermogen. De ouderentoeslag ziet dus op het behoud van koopkracht bij ouderen met een relatief laag inkomen en een vermogen dat een bepaalde grens niet overschrijdt.

De maximale ouderentoeslag was in 2012 € 27.984 indien het inkomen uit werk en woning niet meer is dan € 14.302. Vanaf een inkomen € 19.895was de ouderentoeslag nihil.

Rechtbank: geen recht op ouderentoeslag

De rechtbank oordeelt dat het EU-pensioen betrokken mag worden bij de toets of Y recht heeft op de ouderentoeslag. Wanneer Y de ouderentoeslag wel zou ontvangen, zou zij minder belasting hoeven te betalen over haar inkomen uit sparen en beleggen dan gepensioneerden die eenzelfde vermogen en inkomen hebben als Y maar van wie het inkomen niet is vrijgesteld. Dat zou een niet toegestane (positieve) discriminatie betekenen. Y heeft volgens de rechtbank dus geen recht op de ouderentoeslag.

Commentaar

Het is duidelijk waarom Y haar EU-pensioen buiten de berekening van de ouderentoeslag wil laten: dan heeft zij recht op de volledige ouderentoeslag. Zij kan echter niet van twee walletjes eten: het onbelaste EU-pensioen telt gewoon mee bij de bepaling van de hoogte van de toeslag.

De extra verhoging van het heffingsvrij vermogen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis

Bron: Rechtbank Den Haag, 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13238

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 november 2016