Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Vrijwillig verzekeren AOW aan banden

30 december 2014

Met terugwerkende kracht tot 24 maart 2014 is op 17 december 2014 de Wet wijziging vrijwillige verzekering AOW in werking getreden. Deze wet stelt drie nieuwe voorwaarden aan het inkopen van ontbrekende verzekeringsjaren. 

Inkoopregeling in de AOW

De inkoopregeling maakt het mogelijk om onverzekerde AOW-opbouwjaren in te kopen. Dit kan iemand doen tot 10 jaar na vestiging in Nederland. De premie is een percentage van het inkomen. Als degene die in het jaar dat hij inkoopt geen of weinig inkomen in het herkomstland ontving, betaalt hij voor de inkoop van dat jaar de minimumpremie. Deze bedraagt in 2014 € 507, ofwel 10% van de maximumpremie.

Misbruik inkoopregeling

Van de inkoopregeling werd steeds meer misbruik gemaakt door migranten die tijdelijk naar Nederland komen. Zij konden gedurende een kort verblijf in Nederland alle onverzekerde opbouwjaren tegen een minimumpremie inkopen. Met een recht op een vrijwel volledige AOW-uitkering bij het bereiken van de AOW-leeftijd keerden zij vervolgens terug naar het land van herkomst. Ter voorkoming van dit misbruik scherpte staatssecretaris Klijnsma de voorwaarden voor vrijwillige inkoop aan.

Nieuwe voorwaarden

Met ingang van 24 maart 2014 moeten betrokkenen niet alleen vijf jaar verplicht verzekerd zijn voor de AOW, maar ook minstens vijf jaar in Nederland werkzaam zijn als werknemer of als zelfstandige. Verder kan men alleen onverzekerde opbouwjaren inkopen als men in die jaren niet elders een wettelijk verplichte ouderdomsverzekering had.

Een andere aanscherping is de verhoging van de minimumpremie. Voor de minimumpremie wordt niet meer uitgegaan van het feitelijk inkomen in het verleden en het premiepercentage in het verleden. De minimumpremie over elk in te kopen jaar is voortaan gelijk aan de premie die behoort bij het actuele, dat wil zeggen op het tijdstip van de indiening van de aanvraag geldende, wettelijk minimum (jeugd) loon over een kalenderjaar in Nederland. 

Commentaar

Op 24 maart 2014 informeerde Klijnsma de Tweede Kamer over deze wetswijziging en de terugwerkende kracht naar 24 maart. Zie ook ons nieuwsbericht hierover op 27 maart.
 
De staatssecretaris verwachtte een toeloop op de gunstige AOW-regeling wanneer de aangescherpte voorwaarden niet direct van toepassing zouden zijn. Dit maakte het nodig om het voorstel met terugwerkende kracht in werking te laten treden. Dit voorstel gaat in op 24 maart 2014, het moment waarop het bekend is gemaakt op Rijksoverheid.nl.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) behandelde aanvragen voor de inkoopregeling op basis van de nieuwe, aangescherpte regels al sinds 24 maart 2014. De minimumpremie 2014 voor inkoop van dienstjaren is volgens de site van de SVB even hoog als de premie die hoort bij het wettelijk minimumloon. Voor 2014 € 2.407. Dat scheelt nogal met de situatie voor aanscherping van de voorwaarden. Toen bedroeg de minimumpremie € 507.

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Eerste Kamer, Wetsvoorstel 33.928; publicatie wet op 16 december 2014

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 30 december 2014