Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Vrijwilligerswerk tijdens WW vaker toegestaan

Vrijwilligerswerk tijdens WW vaker toegestaan

14 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 hebben WW-ers meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen zonder dat dit consequenties heeft voor de uitkering.

Regeling vrijwilligerswerk in de WW aangepast

Sinds 1 januari 2015 bestaat de Regeling vrijwilligerswerk in de WW (hierna: de regeling). De regeling is in 2017 geëvalueerd en leerde dat mensen nu (deels) gekort kunnen worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een SBBI is een sociaal belang behartigende instelling.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Zo komen nu ook lokale buurtinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurtbusverenigingen en boodschappendiensten, zorgcentra, bibliotheken, vakbonden en hospices in aanmerking voor het doen van vrijwilligerswerk met behoud van een WW-uitkering, voor zover het om gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden gaat.

Het UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

Commentaar

Niet alle organisaties of instellingen waar vrijwilligerswerk wordt gedaan hebben of willen/ kunnen een ANBI of SBBI status aanvragen. Daardoor zouden mensen met een WW-uitkering geen vrijwilligerswerk kunnen doen bij andere organisaties zonder kans op (gedeeltelijke) korting op de WW. Met de uitbreiding van de regeling wordt dit probleem opgelost.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 december 2018

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Rijksoverheid, 29 november 2018 en Officiële bekendmakingen Staatscourant 4 december 2018;