Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws In wat voor land willen wij werken?

In wat voor land willen wij werken?

11 februari 2020

Onder deze intrigerende titel heeft de Commissie Regulering van Werk, ook wel de commissie Borstlap genoemd, op 23 januari j.l. haar rapport gepresenteerd. Het rapport geeft een visie op de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe daar qua beleid optimaal op ingespeeld kan worden. Direct na het verschijnen van het rapport brak een storm van reacties los  – positief en negatief –  en dat zal voorlopig nog niet ophouden.

Het fundament van het rapport

Het is een lijvig rapport met veel aanbevelingen. Wij noemen een paar belangrijke pijlers uit het rapport, zonder dat wij willen suggereren enigszins compleet te zijn.

Leren en ontwikkelen

Iedereen krijgt bij geboorte een persoonlijk ontwikkelbudget en werkgevers vullen dat aan voor hun werknemers. Ook een eventuele transitievergoeding komt daarin terecht. 
Er komen loopbaanwinkels die werkenden ondersteunen bij inzet van dit budget.

Verzuim en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers betalen voortaan bij arbeidsongeschiktheid maximaal één jaar het loon door. Nu is die periode nog twee jaar.
Er komt een verplichte basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, dus werknemers en zelfstandigen. Deze verzekering gaat uitkeren na één jaar arbeidsongeschiktheid en de uitkering wordt gebaseerd op het bestaansminimum. Voor werknemers blijft hier bovenop een verzekering à la WIA bestaan.

Het verschil tussen vast en flex wordt minder groot

Het ontslagrecht wordt versoepeld. Zo moet een ontslagaanvraag vanwege disfunctioneren altijd worden verleend. Werkgevers kunnen functies, arbeidsplaatsen en werktijden aanpassen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Deeltijdontslag wordt makkelijker.
Flexwerk wordt juist minder aantrekkelijk gemaakt door hogere premies op gebied van sociale zekerheid (is nu al ingevoerd voor de WW), een hoger minimumloon voor flexwerkers, verkorting van de maximale duur van tijdelijke contracten tot twee jaar (is nu drie jaar), en een pakket aan maatregelen voor uitzendkrachten en payrolling.

Drie groepen werkenden

Er zijn drie groepen werkenden: zelfstandigen, werknemers en uitzendkrachten. Iedereen die voor een bedrijf of organisatie werkt is werknemer tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de werkende een zelfstandige is. De commissie verwacht dat hierdoor het aantal ZZP-ers daalt.
Voor deze werkenden gaat hetzelfde belastingregime gelden. De belastingvoordelen voor zelfstandigen gaan afgebouwd worden.

WW:

De WW voor werknemers wordt verhoogd maar de periode wordt korter dan nu het geval is.

Commentaar

Zoals gezegd, het rapport zorgt voor veel commotie, commentaar en vragen. Wij vinden het een goede zaak dat door de commissie Borstlap een flinke aanzet is gegeven  om te komen tot een geïntegreerde visie op de arbeidsmarkt in de toekomst en een bijpassend beleid. Want dat de arbeidsmarkt razendsnel verandert, staat buiten kijf! En met de deskundige inbreng van betrokken partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties, verzekeraars, overheid, en vele anderen kan dit rapport het startpunt zijn om te komen tot een gedragen visie die ook geëffectueerd gaat worden. Met elkaar kunnen wij dan het land worden of blijven waarin wij graag willen werken!

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 februari 2020.

Auteur: Arend Jansen, specialist Inkomen

Bron:  Discussienota "In welk land willen wij werken?"