Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Wat wordt in de verkiezingsprogramma’s geschreven over de Eigen Woning?

Wat wordt in de verkiezingsprogramma’s geschreven over de Eigen Woning?

8 maart 2021

Volgende week zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Veel onderwerpen komen in de verkiezingsprogramma’s aan bod. Hieronder leest u de informatie van verschillende partijen over de gewenste toekomst van de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek.

Meer woningen én een ministerie voor volkshuisvesting!

Meer woningen: daar zijn alle partijen het wel over eens. De verschillen zijn hier vooral gericht op wat voor woningen, hoe snel en hoe de milieuschade op andere onderwerpen af te schuiven. VVD en GroenLinks willen meer landelijke sturing met respectievelijk een woon- en volkshuisvestingfonds, dat geldt ook voor het CDA met een nieuwe minister voor Regionale Ontwikkeling. De ChristenUnie wil snel bouwen met nadruk op starters en senioren en hergebruik van leegstaande gebouwen. PvdA wil meer betaalbare woningen en illegale verhuur aanpakken, maar ook een ministerie. PVV wil voor iedereen meer woningen bouwen en geen gedoe met milieuregels. FvD wil vooral woningen voor het middensegment en ook een aparte minister voor woningbouw en oplossen woningnood. 50 plus wil een ministerie voor wonen en ruimtelijke ordening. Denk wil betaalbaar wonen en een rentevrije hypotheek als mogelijkheid voor iedereen. Ook SP en D66 willen een ministerie voor wonen en zelfs SGP ziet de noodzaak daarvan in, ook al vinden ze de gemeenten als eerste verantwoordelijke voor nieuwe en betaalbare woningen.

Gaat de hypotheekrenteaftrek verdwijnen?

De VVD en CDA wil de hypotheekrenteaftrek afbouwen tot de eerste belastingschijf, zoals dat nu is geregeld. Er blijft dan aftrek en de woning blijft in box 1. De ChristenUnie wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen. Met de opbrengst wordt de inkomstenbelasting verlaagd en de vrijstelling in box 3 fors verhoogd. De aflossingsverplichting kan dan naar 50%. Ook het CDA, GroenLinks en D66 willen een geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. SP wil dat tot een bedrag van €350.000 alles hetzelfde blijft met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek en daarboven een beperking van de aftrek (niet echt duidelijk). PVV vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet blijven en de FvD wil geen verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek, maar als het wel plaatsvindt, moeten huiseigenaren worden gecompenseerd. 50plus staat open voor verder afbouw hypotheekrenteaftrek, maar de eigenwoning moet wel in box 1 blijven. Denk wil rentevrije leningen, dus aftrek kan worden afgeschaft. Ook de SGP is voorstander van versnelde afbouw of versobering van de hypotheekrenteaftrek met afschaffen eigenwoningforfait.

Commentaar

De woningnood bestaat al lange tijd. Opvallend is dat in 2010 het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu werd opgeheven. Twee jaar later kwam Stef Blok van VVD als minister zonder portefeuille, die wonen deed. Maar sinds 2017 is de portefeuilleloze minister er zelfs niet meer en deed de minister van binnenlandse zaken Kasja Ollongren van D66 het wonen er een beetje bij. Blok had grote plannen, 73.000 woningen moesten er worden gebouwd, maar zeven jaar later was de woningnood op het hoogste punt sinds de wederopbouw van de Tweede Wereldoorlog met 246.000 woningen (nu 331.000). Jarenlang is dit nijpende probleem door meerdere kabinetten genegeerd. Nu moet er gebouwd worden. Dat vindt elke partij en er komt ook vast weer een ministerie voor wonen. Laten we hopen dat het nu ook gaat gebeuren.

Voor wat betreft de hypotheekrenteaftrek is er een duidelijke kentering, die enkele jaren geleden al is ingezet. Het afbouwen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente zal de komende jaren verder plaatsvinden en berekeningen voor het volledig afschaffen van de hypotheekrente aftrek zijn gemaakt. De tijd als gevolg van de lage rente is er rijp voor. De kans dat de hypotheekrente wordt afgeschaft is groter geworden. In hoeveel tijd, of de woning dan box 3 vermogen wordt en of er een extra vrijstelling komt is nog niet geheel duidelijk. Ook over de verlaging van de verplichte aflossing is nog geen duidelijkheid.

Auteur: Joanna Hildering, adviseur Aegon Adfis

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 maart 2021