Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over AOV, loondoorbetaling en WIA

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over AOV, loondoorbetaling en WIA

1 maart 2021

In maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen. In dit artikel bespreken wij een aantal onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s. Het betreft de verplichte AOV, de loondoorbetaling bij ziekte en de WIA.

Komt er een verplichte basis AOV?

Volgens de partijprogramma’s komt er een verplichte AOV. Maar liefst negen politieke partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma iets over dit onderwerp. Waarvan in ieder geval zes voor een verplichte AOV zijn.

De VVD wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen voor zelfstandigen. CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA gaan voor een verplichte basis arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor alle werkenden. De SGP wil de verplichting alleen voor zzp’ers die niet zelf andere passende maatregelen voor dit risico treffen. Forum voor Democratie wil van geen verplichting weten. Partij voor de Dieren ook niet, maar zij willen wel een voor alle zzp’ers toegankelijke vrijwillige regeling en een basisinkomen voor iedereen.

Wordt de wettelijke termijn van de loondoorbetaling bij ziekte korter?

De partijprogramma’s laten een duidelijke trend zien waarin men massaal opteert voor verkorting van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte. Maar liefst acht politieke partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma iets over dit onderwerp. Waarvan in ieder geval zes voorstander van een verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte zijn.

Het CDA, de ChristenUnie, D66, PvdA, SGP en VVD willen de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkorten. De ChristenUnie, D66, PvdA en VDD willen voor het MKB naar één jaar loondoorbetaling bij ziekte. De SGP wil naar anderhalf jaar voor alle bedrijven en het CDA noemt geen termijn.

D66 en de PvdA willen het tweede jaar collectief verzekeren. De overige partijen zeggen daar niets over.

SGP wil dat alle werkgevers niet verplicht kunnen worden om meer dan wettelijk door te betalen. De VVD wil dat alleen voor kleine werkgevers. GroenLinks en PvdA willen juist alle bovenwettelijke verplichtingen houden. Forum voor Democratie tenslotte geeft aan de regels rond ziekte te willen versoepelen.

Gaat er wat veranderen in de WIA?

In de partijprogramma’s komt de WIA nauwelijks voor. Wat de politieke partijen betreft, lijken er dus geen grote veranderingen in de WIA aan te komen. Alleen de PvdA besteedt aandacht aan de WIA. De partij wil dat meer mensen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Hoe zij dat willen bereiken, staat er niet bij.

Commentaar

Wij verwachten dat er een vorm van een verplichte AOV gaat komen. De vraag is alleen nog in welke vorm en wanneer. Een verplichte AOV is een ingrijpende wijziging. Daardoor is de besluitvorming en implementatie complex. Invoering zal volgens ons daarom nog jaren duren.

Een groot aantal partijen wil de lasten en rompslomp voor werkgevers verminderen, vooral voor werkgevers in het MKB. Dat met een verkorting van de termijn van loondoorbetaling bij ziekte het tegenovergestelde wordt bereikt, beseffen deze partijen blijkbaar (nog) onvoldoende. Uit onderzoeken blijkt telkens weer dat verkorting van de loondoorbetalingsverplichting financieel nadelig is voor werkgevers, werknemers, overheid en inkomensverzekeraars. Dit komt doordat de re-integratieprikkel minder wordt en de instroom in de WIA daardoor stijgt.

Sociale partners zijn verdeeld. Een aantal willen wel verkorting van de loondoorbetalingstermijn bij ziekte, maar de meeste niet vanwege de hierboven genoemde nadelen.

Dat de WIA ongemoeid gelaten lijkt te worden, lijkt ons goed nieuws. De WIA heeft zeker tekortkomingen die aandacht verdienen, maar een stelselwijziging is wat ons betreft niet de oplossing daarvoor.

Auteur: Leo van Leeuwen, adviseur Aegon Adfis

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 februari 2021.