Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

We hebben helemaal geen pensioenprobleem!

8 augustus 2016

Kamerlid Klein stelde vragen aan staatssecretaris Klijnsma over twee artikelen in De Limburger en het AD. Het komt er op neer dat Nederland eigenlijk geen pensioenprobleem heeft. Klijnsma reageert.

Verhoging rekenrente: problemen opgelost. Toch?

Klein vraagt of het klopt dat er helemaal geen pensioenproblemen zijn als pensioenfondsen mogen rekenen met hun langjarig rendement. De fondsen kunnen jaarlijks dan alle pensioenen gewoon aanpassen aan de inflatie en er zijn geen tegenstellingen tussen jong en oud. Klijnsma reageert stellig: “Nee, die stelling klopt niet. In dat geval zouden die tegenstellingen juist worden aangewakkerd.”

Klijnsma legt dit als volgt uit. De rekenrente is een middel om te bepalen hoeveel geld opzij moet worden gelegd voor een toekomstige uitkering. De te hanteren rekenrente hangt af van de aard van de verplichtingen. Bij de uitkeringsovereenkomst moeten de verplichtingen worden gewaardeerd aan de hand van de risicovrije rente. De reden hiervoor is het karakter van deze pensioenregelingen: werknemers bouwen nominale aanspraken op met een hoge mate van zekerheid. Dat fondsen in de praktijk een hoger rendement realiseren dan de risicovrije rente is geen argument om dat rendement ook te gaan gebruiken voor de waardering van de verplichtingen. Door te rekenen met het langjarig beleggingsrendement, zou worden gerekend met rendement waarvan onzeker is of het pensioenfonds dat in de toekomst zal realiseren. Dit zou ertoe leiden dat pensioenfondsen hun huidige vermogen sneller uitkeren. Als de feitelijke rendementen dan tegenvallen, gaat dat per definitie ten laste van toekomstige pensioenen, dus ten koste van jongeren.

Buffers zijn dood geld en kunnen niet uitgekeerd worden

Klijnsma is het niet eens met de stelling dat de extra hoge buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden voor gegarandeerde pensioenen in feite dood geld zijn, dat niet uitgekeerd kan worden. Volgens haar hebben de buffers tot doel te voorkomen dat een fonds bij een financiële tegenvaller direct tot ingrijpende maatregelen moet besluiten. Deze buffers worden belegd en dragen zo bij aan het jaarlijks rendement van het fonds. Als het gerealiseerde rendement en de omvang van de buffers het toelaten, kan dit geld gebruikt worden om de pensioenen te indexeren.

Geen garanties, geen buffers nodig

In één van de artikelen staat een oplossing: we verlaten het gegarandeerde pensioen aangezien dat een illusie is. De verplicht aan te houden buffers kunnen dan verlaagd worden en er kan meer rekening gehouden worden met een realistisch rendement. Klijnsma gaat niet in op deze suggestie. Zij verwijst naar het werkprogramma over de toekomst van het pensioenstelsel en de discussie in de Tweede Kamer daarover.

Commentaar

Uit de Kamervragen blijkt maar weer eens hoe ingewikkeld het Nederlandse pensioenstelsel is. En dat eenvoudige oplossingen, zoals het verhogen van de rekenrente waarmee pensioenfondsen rekenen, toch wat meer consequenties heeft dan je in eerste instantie zou denken. Het is goed dat Klijnsma een en ander nog eens duidelijk uitlegt en zich niet laat meeslepen in de discussie.

Op 8 juli 2016 publiceerde zij de Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel en de agenda voor deze kabinetsperiode. Klijnsma gaf toen aan dat aanpassing van het pensioenstelsel een ingrijpende operatie is. En dat het belangrijk is de vaart erin te houden, zodat invoering van een nieuwe stelsel per 2020 mogelijk blijft. In ons bericht van 13 juli leest u meer daarover.

Auteur: Erik Schouten, internationaal adviseur AEGON Adfis

Bron: Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Klein (Klein) over het bericht ‘We hebben helemaal geen pensioenprobleem’.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 augustus 2016.