Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Weet u het nog? Wat de juiste AOW-franchises 2021 zijn?

Weet u het nog? Wat de juiste AOW-franchises 2021 zijn?

12 januari 2021

Het ministerie van Financiën maakte in november 2020 de AOW-franchises 2021 en de aftoppingsgrens van het pensioengevend salaris bekend. In de Staatscourant van 31 december 2020 werden de definitieve bedragen gepubliceerd. De AOW-franchises 2021 bij verlaagde opbouw werden iets hoger. Die bedragen worden nu weer gelijk aan de franchises die in november gepubliceerd zijn.

AOW-franchise 2021

Sinds 2015 is er onderscheid tussen de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling enerzijds en de eindloonregeling anderzijds. Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen is de franchise factor 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond op hele euro’s. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2021 is voor respectievelijk een middel- en eindloonregeling € 14.544 en € 16.458.

Voor pensioenregelingen van directeuren-grootaandeelhouder (DGA) die gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet worden uitgegaan van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2021 voor pensioen in eigen beheer is € 24.232 bij een eindloonregeling en € 21.415 bij een middelloonregeling.

AOW-franchise 2021 bij verlaagde opbouw

Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises. De bedragen van de minimale franchises en de maximale opbouwpercentages zijn voor 2021:

Middelloon

Eindloon

meer dan

maar niet meer dan

franchise

meer dan

maar niet meer dan

Franchise

-

1,701%

11.614

-

1,483%

13.141

1,701%

1,788%

13.111

1,483%

1,570%

14.834

 

Aftoppingsgrens pensioengevend loon 2021

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 is € 112.189.

Commentaar

In november berekende het ministerie van Financiën berekende de AOW-franchises op basis van de AOW-uitkeringen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op 27 november 2020 in bijlage II.1 bij de rekenregels. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert deze rekenregels twee keer per jaar.

Voor de AOW-franchises bij lagere opbouwpercentages geldt een voorbehoud van definitieve vaststelling van de bedragen in artikel 10aa UBLB. Een vergelijkbaar voorbehoud maakt het ministerie voor het maximum pensioengevend loon voor 2021. Bij publicatie in de Staatscourant op 31 december 2020 werden de AOW-franchises bij verlaagde opbouw aangepast, in de veronderstelling dat deze bedragen de definitieve bedragen zouden zijn.

Daarover schreef de belastingdienst op 7 januari op haar website:  Inmiddels is duidelijk geworden dat de in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 vastgestelde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB niet juist zijn berekend. De Bijstellingsregeling 2021 zal op dit punt worden aangepast. De AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB zullen worden vastgesteld conform de eerder door het CAP in V&A 20-009 gepubliceerde voorlopige bedragen. In afwachting van de aanpassing van de Bijstellingsregeling 2021 kan worden uitgegaan van de in V&A 20-009 gepubliceerde voorlopige bedragen.

We hopen dat het hierbij blijft. Want al die verschillende cijfers leiden anders wel erg tot verwarring.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen:

Dit bericht is aangepast naar de stand van zaken op 11 januari 2021