Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Wel of geen korting pensioen op WW-uitkering?

Wel of geen korting pensioen op WW-uitkering?

24 juni 2014

Minister Asscher (SZW) legt aan de Tweede Kamer uit waarom prepensioen soms wel en soms niet gekort wordt op de WW-uitkering. De vaste commissie voor SZW vroeg hem daarom.

Korting WW met pensioenuitkeringen

In de WW geldt als hoofdregel dat ouderdomspensioen (waaronder deeltijd- en prepensioen) volledig wordt verrekend met de WW-uitkering. Een uitzondering op deze hoofdregel geldt wanneer een werknemer met deeltijdpensioen gaat en zijn resterende dienstbetrekking vervolgens eindigt.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg Asscher om een reactie op voorbeelden die zij hadden gekregen van een burger. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft Asscher zijn reactie.

Voorbeeld 1: Wel korting pensioen op WW-uitkering

Het eerste voorbeeld betreft een werknemer met een loon van € 50.000. De werknemer wordt werkloos. Hij ontvangt daarom een WW-uitkering van € 35.000. Vervolgens ontvangt hij een prepensioen.
Asscher: Hier geldt de hoofdregel dat het ouderdomspensioen volledig wordt verrekend met de WW-uitkering. Dit heeft tot gevolg dat het totale inkomen van de werknemer, ongeacht de hoogte van het prepensioen, € 35.000 blijft bedragen. Anders gezegd, zijn totale inkomen bedraagt 70% van zijn laatstverdiende loon Asscher vindt dit een redelijke uitkomst.

Voorbeeld 2: Geen korting pensioen op WW-uitkering

De werknemer uit het vorige voorbeeld gaat eerst minder werken en ontvangt daarom een deeltijdpensioen. Zijn loon daalt bijvoorbeeld van € 50.000 naar € 40.000. Vervolgens wordt de betreffende werknemer werkloos.
Asscher: Hij ontvangt een WW-uitkering van € 28.000. Dat is € 7.000 minder dan in de eerste situatie, ondanks dat de werknemer - voordat hij met deeltijdpensioen ging - evenveel verdiende. Als hierop het deeltijdpensioen in mindering zou worden gebracht - conform de hoofdregel - zou deze werknemer een heel laag totaal inkomen ontvangen. Daarom wordt het deeltijdpensioen in deze situatie niet in mindering gebracht op de WW-uitkering.

Voorbeeld 3: Wel korting pensioen op WW-uitkering

Een werknemer met een loon van € 70.000 wordt werkloos. Dit voorbeeld wijkt af van het eerste voorbeeld omdat het loon ligt boven het maximumdagloon van € 197,00. Dit is omgerekend ongeveer € 50.000 per jaar.
Asscher: De wetgever heeft het redelijk gevonden dat een uitkering niet hoger kan zijn dan 70% van dit bedrag, omdat ook slechts premie wordt geheven tot dat bedrag.
De werknemer krijgt een uitkering van € 35.000 als hij werkloos wordt. Dat is weliswaar maar 50% van zijn laatstverdiende loon, maar het is wel 70% van het maximumjaarloon. Ook nu wordt het prepensioen dat hij daarna ontvangt volledig verrekend met zijn WW-uitkering. Zijn totale inkomen blijft daardoor € 35.000, oftewel 70% van het maximumjaarloon.

Voorbeeld 4: Geen korting pensioen op WW-uitkering

De werknemer uit het vorige voorbeeld gaat eerst minder werken en ontvangt daarom een deeltijdpensioen. Zijn loon daalt vanaf het moment dat hij met deeltijdpensioen gaat, van € 70.000 naar € 40.000. Als hij vervolgens werkloos wordt, ontvangt hij een WW-uitkering van € 28.000.
Asscher: Ook hier geldt dat de werknemer een heel laag totaal inkomen zou ontvangen wanneer het deeltijdpensioen - conform de hoofdregel - in mindering zou worden gebracht op de WW. Daarom wordt, als gezegd, het deeltijdpensioen in deze situatie niet in mindering gebracht op de WW-uitkering.

Commentaar:

Uit de reactie van Asscher blijkt dat de volgordelijkheid een belangrijke rol speelt bij het korten van de WW-uitkering. Wanneer men eerst gedeeltelijk met pensioen is gegaan, dan wordt de WW-uitkering die men krijgt in verband met het beëindigen van de resterende dienstbetrekking niet gekort.

Voor de praktijk is dit belangrijk.

Uit een onlangs (voor de derde keer op rij) gedaan onderzoek van Aegon (zie ook ons nieuwsbericht van 4 juni) blijkt namelijk dat deeltijdpensioen de nieuwe norm gaat worden. Meer dan de helft van de werknemers verwacht volgens het onderzoek geleidelijk met pensioen te gaan. Voor hen is het van belang dat - wanneer zij ontslagen worden - hun WW-uitkering niet gekort wordt met het deeltijdpensioen dat zij gaan ontvangen.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: brief van SZW aan Tweede Kamer, d.d. 19 juni 2014