Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wet uitfasering PEB: behandelschema novelle

20 januari 2017

Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is de stemming in de Eerste Kamer over het Wetsvoorstel wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uitgesteld. De staatssecretaris beloofde een novelle in te dienen.

Novelle

In ons bericht van 20 december 2016 gaven wij aan dat afkoop of omzetting van PEB mogelijk leidt tot het realiseren van de toegezegde indexatie en daarmee tot een extra fiscale aftrekpost. Vanwege deze onzekerheid heeft de staatssecretaris de Eerste Kamer verzocht de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen. Na onderzoek dient de staatssecretaris een novelle in. Deze novelle is een aanvulling van het wetsvoorstel. De Tweede Kamer moet over deze novelle stemmen. Daarna moet de Eerste Kamer ook nog stemmen over het gewijzigde wetsvoorstel.

Het Ministerie van Financiën verzoekt om een snelle behandeling van de novelle. Zij wil het gewijzigde wetsvoorstel voor het begin van het verkiezingsreces (24 februari 2017) door de Eerste Kamer laten afhandelen. De novelle ligt nu voor spoedadvies bij de Raad van State.

Behandelschema Tweede Kamer

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer heeft het verzoek om een snelle behandeling gehonoreerd en stelde daarbij het volgende behandelschema vast:

Maandag 23 januari - indienen novelle bij de Tweede Kamer;
Eventueel vroeg in de vergaderweek van maandag 23 januari - besloten technische briefing;

Maandag 30 januari om 14.00 uur - inbreng verslag;

Vrijdag 3 februari - nota n.a.v. het verslag;

Dinsdag 7 februari om 13.30 uur - extra procedurevergadering i.v.m. aanmelden wetsvoorstel voor plenaire behandeling op dezelfde dag;
Dinsdag 7 februari - plenaire behandeling;

Donderdag 9 februari aan begin middagvergadering – stemmingen.

Commentaar

Kennelijk was het toch nodig het wetsvoorstel wet uitfasering PEB aan te passen om te voorkomen dat DGA ’s in 2017 massaal de indexatie van hun pensioen gaan aftrekken. Dit zou de budgettaire verantwoording van het wetsvoorstel ondergraven.

Hoewel de inhoud van de novelle nog niet bekent is dringt Wiebes aan op een snelle behandeling. Hij wil het wetsvoorstel afhandelen vóór de verkiezingen. Dat is voor de praktijk zeer welkom. Wij moeten er niet aan denken dat we nog één of meer jaren in onzekerheid blijven over wat er gaat gebeuren met het pensioen van de DGA. Bovendien past dit bij de terugwerkende kracht die volgens V&A 16-004 van het CAP geldt voor de overige fiscale pensioenmaatregelen.

Het lijkt erop dat DGA’s in 2017 toch nog hun keuze kunnen gaan maken. Gezien deze ontwikkeling organiseert Aegon Adfis begin maart wederom een training over het pensioen van de DGA. De nadruk in deze training zal komen te liggen op de advisering van de DGA. Als u meer wilt weten over deze training klik dan hier.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Herziene agenda Tweede Kamer, 17 januari 2017

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 januari 2017