Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Wet verbeterde premieregeling aangenomen

11 maart 2016

Op 10 maart nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aan. Hiermee kunnen pensioenen in eenheden uitgekeerd worden. Naast het wetsvoorstel nam de Kamer ook een amendement en vier moties aan en publiceerde de staatssecretaris op de valreep nog een brief met aanvullende informatie.

Samengevoegd wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling is een integratie van het initiatiefwetsvoorstel Uitbetaling pensioen in pensioeneenheden van Helma Lodders en het regeringswetsvoorstel Variabele pensioenuitkering. Zie onder andere ons nieuwsbericht van 1 maart 2016. De Tweede Kamer nam het samengevoegde wetsvoorstel aan op 10 maart.

Amendementen en moties

Van de zes ingediende amendementen nam de Tweede Kamer er één aan. Volgens dit amendement mogen pensioenfondsen die variabele pensioenuitkeringen aanbieden, afwijken van de hoofdregel dat een vaste uitkering voor hen de default is. Het betrokken pensioenfonds moet de (gewezen) deelnemer dan wel expliciet informeren over de mogelijkheden.

De Kamer nam de vier ingediende moties allemaal aan. Deze moties betreffen: 

  • Onderzoek naar de mogelijke bijdrage van banksparen aan een beter pensioen;
  • Een nieuw contract voor een variabele pensioenuitkering voor mensen voor wie de (tijdelijke) pensioenknip niet mogelijk was;
  • Transparantie van kosten in verband met flexibele pensioenen die ten laste komen van pensioendeelnemer;
  • Onderzoek naar de voor- en nadelen van alle mogelijke varianten van projectierentes voor individuele en collectieve contracten, met als uitgangspunt om te komen tot één te hanteren rente.

Brief aanvullende informatie

In de brief van 10 maart gaat de staatssecretaris in op de uitvoering van variabele pensioenuitkeringen door een PPI. Een PPI mag alleen uitkeringen doen als hij daarmee geen risico loopt. De staatssecretaris geeft aan dat het langlevenrisico niet ten laste komt van de pensioenuitvoerder als de deelnemers het langlevenrisico collectief delen. Daarbij is het volgens de staatssecretaris van belang dat de PPI voor de macro levensverwachting van de betreffende groep prognoses hanteert die actueel en representatief zijn voor de populatie van de betreffende solidariteitskring. Het verschil tussen die prognose van de levensverwachting van de betreffende groep en de daadwerkelijke sterfte is bij een adequate omvang en samenstelling van de collectiviteitskring naar verwachting beperkt, aldus de staatssecretaris.

Commentaar

In hoeverre de voorwaarde voor de PPI dat de levensverwachting moet worden bepaald op basis van het feitelijke bestand en niet op basis van het landelijk gemiddelde haalbaar is, moeten we afwachten. Pensioenuitvoerders houden doorgaans geen cijfers bij aan de hand van hun bestand maar werken met de landelijke CBS-cijfers. Daarbij komt dat er, ook als wordt uitgegaan van het feitelijke bestand, altijd verschil zit tussen de prognose en de werkelijkheid. DNB zal uiteindelijk moeten bepalen of een gering verschil toelaatbaar is of dat er ook dan sprake is van een risico dat niet toegestaan is voor de PPI.

Vanaf 1 juli 2016 kunnen deelnemers met een premieovereenkomst doorbeleggen na de pensioeningangsdatum. Met als doel een hogere uitkering. Het onlangs aangenomen wetsvoorstel is niet echt eenvoudig. Welke (wettelijke) voorwaarden worden aan de variabele pensioenuitkering gesteld? Hoe zit het met de risico’s en het advies hierover? En zijn er voor de werkgever nog punten waar hij rekening mee moet houden? 

Op 7, 9 en 14 juni organiseert Aegon Adfis een training waarin we onder meer dieper ingaan op de variabilisering van de uitkeringen, de PPI en andere uitvoerders van premieovereenkomsten en de rol van de adviseur. En natuurlijk staan wij ook stil bij bijzonderheden die met name spelen bij premieovereenkomsten. En waarom deze regelingen steeds populairder worden. Lees meer over onze training

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Kamerstukken Wet verbeterde premieregeling, Tweede Kamer, 10 maart 2016 en brief Aanvullende informatie wetsvoorstel verbeterde premieregeling, 10 maart 2016.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 maart 2016