Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Wet waardeoverdracht klein pensioen aangenomen

Wet waardeoverdracht klein pensioen aangenomen

23 november 2017

De Tweede Kamer nam op 21 november 2017 het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen aan. Via amendementen van Steven van Weijenberg (D66) en Helma Lodders (VVD) werden nog enkele aanpassingen aangebracht, maar de kern van het wetsvoorstel bleef overeind.

Uitstel, maar geen afstel

De stemming over dit wetsvoorstel was in eerste instantie een week eerder geagendeerd. Maar, op verzoek van 50+ werd deze uitgesteld omdat de Kamer eerst een brief wilde van minister Koolmees over de gevolgen voor dit voorstel van de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 8 november 2017. Zie ons bericht van 14 november 2017.

De minister stuurde deze brief op 20 november 2017 naar de Kamer. Hij concludeerde dat de uitspraak van de Rechtbank Limburg in lijn is met het wetsvoorstel.

Martin van Rooijen van 50+ probeerde de stemming opnieuw uit te stellen teneinde met de minister over deze brief in debat te kunnen gaan. Maar daarvoor kreeg hij onvoldoende steun. De Tweede Kamer wilde stemmen en nam het wetsvoorstel aan, waarbij alleen 50+ tegenstemde. Het wetsvoorstel gaat in op 1 januari 2019.

Amendement Van Weijenberg

De Kamer nam een amendement aan van Steven van Weijenberg van D66. Hierdoor is het nieuwe systeem van waardeoverdracht klein pensioen van toepassing indien de deelneming eindigt vanaf 1 januari 2018, dus en jaar vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het nieuwe systeem van waardeoverdracht. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was dit 1 januari 2017. Kleine pensioenen van deelnemers die in 2017 gewezen deelnemer werden, konden op basis van het oorspronkelijke wetsvoorstel dus niét worden afgekocht en door dit amendement nog wél. In verband hiermee blijft ook het afkopen van kleine pensioenen een jaar langer mogelijk. Met het amendement hoeft volgens Van Weijenberg minder communicatie uit het verleden te worden herroepen, waardoor deelnemers en pensioeninstellingen ontzorgd worden. Het oorspronkelijke wetsvoorstel kende de facto terugwerkende kracht en dat is volgens dit Kamerlid ongewenst.

Amendement Lodders c.s.

Helma Lodders diende samen met Martin van Rooijen en Steven van Weijenberg ook een amendement in dat de Tweede Kamer aannam. Het amendement regelt dat een pensioenuitvoerder, na minimaal vijf pogingen tot automatische waardeoverdracht in een periode van vijf jaar het kleine pensioen alsnog mag afkopen. Dit omdat anders de administratieve lasten alsnog ten nadele zijn voor alle andere pensioendeelnemers van de pensioenuitvoerder.

Motie Lodders c.s.

Een door Helma Lodders, samen met Steven van Weijenberg, Pieter Omtzigt (CDA) en Gijs van Dijk (PvdA), ingediende motie kon ook op steun van een meerderheid van de Kamer rekenen. In deze motie verzoekt zij de regering in kaart te brengen welke belemmeringen er zijn om pensioendeelnemers de keuzemogelijkheid te bieden om de waarde over te dragen naar een pensioenuitvoerder waar de pensioendeelnemer in het verleden pensioen heeft opgebouwd, of en hoe deze belemmeringen zijn te overkomen en de Kamer hierover binnen zes maanden te informeren.

Commentaar

Over het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen schreven wij al eerder. Zie ons bericht van 4 september 2017. De aangenomen amendementen zijn waardevolle toevoegingen. Als een pensioenuitvoerder na vijf pogingen nog niet weet wie de nieuwe pensioenuitvoerder is van een gewezen deelnemer met een klein pensioen, mag hij dit pensioen alsnog afkopen. Dat doet recht aan het doel van het wetsvoorstel: het terugdringen van de administratieve lasten van de pensioenuitvoerder, die ten laste gaan van alle deelnemers.

De motie van Helma Lodders c.s. oogt sympathiek, maar geeft meteen de spanning weer tussen het streven om de administratieve lasten terug te dringen en de keuzemogelijkheden voor deelnemers te vergroten. Voor elke keuze die een deelnemer heeft, moet de pensioenuitvoerder met hem of haar communiceren. En dat kost tijd en geld. De vraag is of dat opweegt tegen de voordelen hiervan. Dat moet de minister nu onderzoeken en in kaart brengen. Over een half jaar weten we meer.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 november 2017.