Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wetsvoorstel uitfasering PEB aangenomen

9 maart 2017

Op 7 maart nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen met algemene stemmen aan.

Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De overige fiscale pensioenmaatregelen in het wetsvoorstel hebben betrekking op:

  • Vervallen doorwerkeis bij uitstel van pensioen;
  • Vervallen 100% grens;
  • Geen actuariële herrekening bij pensioeningang op de eerste van de maand;
  • Middelloonfranchise bij combiregeling.

 

Deze versoepelingen van het fiscale pensioenkader kennen een terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. In ons bericht van 11 november 2016 leest u meer over de inhoud van deze maatregelen.

De uitfasering van pensioen in eigen beheer houdt in dat DGA’s vanaf 1 april 2017 geen pensioen in eigen beheer meer kunnen opbouwen. Vanaf die datum kan een DGA evenmin verzekerd pensioenkapitaal overhevelen naar de eigen BV. DGA’s krijgen na de ingangsdatum van de wet drie maanden de tijd om hun regeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Dat houdt in dat DGA’s een pensioenregeling in eigen beheer vóór 1 juli 2017 premievrij gemaakt moeten hebben. Tot 1 juli staat de regering overdracht van pensioenkapitaal aan de eigen BV ook nog toe. Om gebruik te maken van de fiscaal geruisloze overdracht van pensioenkapitaal naar de BV moeten DGA’s vóór 1 juli 2017 een verzoek tot overdracht doen aan de verzekeraar.

DGA’s hebben met betrekking tot aanspraken die ze tot 1 juli 2017 in eigen beheer hebben opgebouwd de keuze om deze af te kopen dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) bij de BV. In beide gevallen mogen DGA’s hierbij uitgaan van de fiscale waarde. Het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde kunnen ze zonder fiscale heffing afstempelen en toevoegen aan het eigen vermogen van de BV. De (ex)-partner van de DGA moet instemmen met de afkoop of omzetting in ODV. In veel gevallen moet de DGA de partner compenseren. Als de DGA geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot afkoop of omzetting loopt het pensioen premievrij door in de BV. De wetgeving van 31-12-2016 blijft hierop van toepassing. Meer hierover leest u onder meer in onze nieuwsberichten van 5 juli 2016: Pensioen in eigen beheer afgeschaft: DGA ’s moeten zeer binnenkort beslissen over hun pensioen; 28 oktober 2016: Wiebes beantwoordt kamervragen over uitfasering PEB en 18 oktober 2016: Overdracht verzekerd pensioenkapitaal in 2016: fiscaal – en financieel.

Bij extern eigen beheer geldt een aparte regeling meer hierover leest u in ons bericht van 25 januari 2017.

Commentaar

Eindelijk is er duidelijkheid met betrekking tot pensioen in eigen beheer. De Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer gaat in op 1 april 2017. DGA’s moeten aan de slag. Ze krijgen tot 1 juli om hun regeling aan te passen. Zij moeten in ieder geval hun pensioenopbouw in eigen beheer stoppen. Daarna moeten ze in de periode tot eind 2019 beslissen wat ze gaan doen met het pensioen dat ze al in eigen beheer hebben opgebouwd. Dat is geen eenvoudige beslissing. Daar komt nog bij dat de partner van de DGA bij afkoop of omzetting in een ODV moet instemmen. Gezien de complexiteit van een en ander zullen de meeste DGA’s dringend behoefte hebben aan advies. Daarbij moet naar onze mening de keuze met betrekking tot uitfaseren van PEB ingebed worden in het totale plaatje van oudedags- en nabestaandenvoorziening. Een gedegen pensioenadvies dus. Werk aan de winkel voor de gekwalificeerde pensioenadviseur!

De doorwerkeis geldt nog wel bij prepensioen. Dat houdt in dat een werknemer bij uitstel van het prepensioen nog wel moet aantonen dat hij daarna nog inkomen uit tegenwoordige arbeid krijgt.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Stemming Eerste Kamer wetsvoorstel Wet Uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 maart 2017