Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wetsvoorstel Werk en Inkomen aangenomen

13 juni 2014

In ons bericht van 26 februari 2014 gingen we in op de inhoud van het Wetsvoorstel Werk en Inkomen. Dit wetsvoorstel nam de Eerste Kamer op 10 juni aan. Hierna vindt u een kort overzicht van deze wet.

Flexcontracten

Met ingang van 1 januari 2015 krijgen Flexwerkers al na twee jaar recht op een vast contract in plaats van na drie jaar. Langdurig gebruik van 'payrolling' wordt aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden.

Het ontslagrecht

De wijziging van het ontslagrecht gaat op 1 juli 2015 in. De werkgever vraagt bij bedrijfseconomisch ontslag of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid toestemming bij het UWV. In andere gevallen moet de werkgever zich richten tot de kantonrechter.

De ontslagvergoeding wordt wettelijk geregeld en heet voortaan Transitievergoeding. De werkgever is deze verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan. De transitievergoeding bedraagt:

  • 1/3 van het vaste maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 jaar van het dienstverband en
  • 1/2 van het vaste maandsalaris per dienstjaar voor de overige jaren

 

De transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000 of één jaarsalaris als dat hoger is. Partijen kunnen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een ruimere vergoeding afspreken. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kunnen partijen zelf een vergoeding vaststellen.

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn geldt tot 1 januari 2020 een hogere berekeningsmaatstaf.

Werkloosheidswet

Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering geleidelijk verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Sociale partners mogen in cao's afspreken dat de duur maximaal 38 maanden blijft, maar draaien dan zelf op voor de kosten.
De duur van de uitkering blijft afhankelijk van het arbeidsverleden. De eerste 10 jaar is de WW-duur gelijk aan één maand per gewerkt jaar. Daarna bedraagt de opbouw ½ maand per gewerkt jaar. Het fictieve en feitelijke arbeidsverleden vóór 1 januari 2016 wordt gerespecteerd tot dat het maximum is bereikt van 24 maanden.

De hoogte van de uitkering wijzigt niet.

Werkloze werknemers die bij aanvang van hun werkloosheid 60 jaar of ouder zijn, kunnen na hun WW-uitkering nog tot 1 januari 2020 een beroep op de IOW doen.
Werknemers die vóór 1 januari 1965 zijn geboren en bij aanvang van de werkloosheid 50 jaar of ouder zijn kunnen na hun WW-uitkering een beroep doen op de IOAW.

Commentaar

Invoering van de transitievergoeding betekent dat oudere werknemers bij ontslag in veel gevallen een lagere ontslagvergoeding krijgen. Daar staat tegenover dat deze vergoeding bij ontslag van jongere werknemers zal toenemen.

Deze wet gaat gefaseerd in. Het eerste deel (over tijdelijke contracten) gaat in op 1 januari 2015. Wilt u meer weten hierover? Of over de mogelijkheden met betrekking tot de ontslagvergoeding? Wij geven op 26 augustus, 2 en 4 september 2014 een workshop waarin wij ingaan op deze wet. Natuurlijk staan wij uitgebreid stil bij vragen over de ontslaguitkering. Meer informatie over de workshop vind u hier.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Rijksoverheid, nieuwsbericht 10-06-2014