Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wiebes verlegt inhoudingsplicht personeelskorting naar pensioenuitvoerder

16 november 2015

Het rentevoordeel dat werknemers hebben op hun hypotheekrente met personeelskorting wordt met ingang van 1 januari 2016 belast. Met name werknemers bij banken, verzekeraars en DNB krijgen korting op hun hypotheekrente. Pensioenuitvoerders mogen de inhoudingsplicht overnemen bij rentevoordelen van oud-werknemers. Het ministerie wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 op dit punt. Wat is er aan de hand?

Op 22 september nam de Tweede Kamer de Fiscale verzamelwet 2015 aan. Eén onderwerp in die wet betreft personeelskorting op (eigenwoning)leningen. 

Momenteel wordt het rentevoordeel op personeelsleningen voor de loonbelasting op nihil gewaardeerd. De werkgever hoeft de korting dus niet tot het fiscale loon van de werknemer te rekenen. Hier is destijds voor gekozen omdat tegenover de bijtelling een zelfde bedrag aan aftrekbare hypotheekrente stond. Inmiddels is het maximale renteaftrekpercentage voor hypotheekrente in de inkomstenbelasting lager dan het hoogste belastingpercentage in de loon- en inkomstenbelasting. Het maximale aftrekpercentage van 52 voor hypotheekrente wordt sinds 2014 afgebouwd met 0,5%-punt per jaar tot 38. Het verschil tussen het niet belasten van de korting en het buiten beschouwing laten van de korting als aftrekbare hypotheekrente is in het voordeel van hoger betaalde werknemers. Dit voordeel loopt voor werknemers met een hoog salaris op tot 14% in 2041. Dit voordeel is door deze wet vervallen. In ons nieuwsbericht van 24 september leest u hier meer over.

Vaak houden werknemers na pensionering die rentevoordelen. Voor dergelijke rentevoordelen blijft de oud-werkgever die dat rentevoordeel verstrekt inhoudingsplichtig. Omdat hij dan meestal geen loon meer aan die werknemer verstrekt, kan het volgens staatssecretaris Wiebes praktischer zijn dat de verzekeraar of het pensioenfonds van het pensioen van de betreffende werknemer de inhouding over dat rentevoordeel op zich neemt. Het uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB 1965) past hij daarom aan.

Verleggen inhoudingsplicht naar pensioenuitvoerder

De nieuwe bepaling in het UBLB 1965 maakt het mogelijk de inhoudingsplicht van de oud-werkgever naar de pensioenuitvoerder te verleggen voor wat betreft het rentevoordeel op personeelsleningen. De oud-werkgever moet dat met de betreffende pensioenuitvoerder afspreken. In dat geval verschuift de inhoudingsplicht met betrekking tot dat rentevoordeel van de voormalig werkgever naar de pensioenuitvoerder. Dit geldt dan zowel voor de loonbelasting als voor de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

De inhoudingsplicht wordt alleen verlegd wanneer de pensioenuitvoerder ermee instemt. In het UBLB 1965 staat verder dat de oud-werkgever de van belang zijnde gegevens en het burgerservicenummer van de werknemer schriftelijk moet meedelen aan die verzekeraar. 

Commentaar

De leden van de fractie van D66 vroegen staatssecretaris Wiebes eerder of hij kon bevestigen dat het verleggen van de inhoudingsplicht bij rentevoordelen van oud-werknemers van de werkgever naar de pensioenuitvoerder mogelijk is. De staatssecretaris antwoordde daarop: “Ik kan inderdaad bevestigen dat de mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht naar de pensioenuitvoerder wordt ingevoerd. Hiertoe wordt een bepaling opgenomen in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.”

Opmerkelijk is dat het Uitvoeringsbesluit niet meer wordt gesproken over pensioenuitvoerder maar van verzekeraar. 

De leden van D66 vroegen ook of bij pensioenuitvoerders gepeild was in hoeverre zij bereid zijn de toepassing van de heffing over het rentevoordeel op zich te nemen. 

De staatssecretaris: “Er is niet gepeild bij pensioenuitvoerders in hoeverre zij bereid zijn uitvoering te geven aan de mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht. Het is aan de betrokken partijen – de werkgever en de pensioenuitvoerder – om te bezien of ze daadwerkelijk tot overeenstemming hierover kunnen komen. Daarin heeft de overheid als zodanig geen rol.”

Wij zijn benieuwd of, en zo ja, hoeveel pensioenuitvoerders die de inhoudingsplicht over gaan nemen. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Eerste Kamer, Technische informatie over de publicatie Rentekorting personeelslening

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 november 2015