Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Wijziging belastingplan 2019 en overige fiscale maatregelen

Wijziging belastingplan 2019 en overige fiscale maatregelen

5 november 2018

De middelen die vrijkomen door het niet doorvoeren van de eerder aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting gebruikt de regering voor het verbeteren van het vestigingsklimaat. Dit leidt tot aanpassing van het Belastingplan 2019 en overige fiscale maatregelen.

Wijzigingen in belastingplan 2019

Hierna zetten we de wijzigingen van in het belastingplan 2019 op een rij. Daarbij refereren wij aan de Prinsjesdagspecial 2018, die u van ons ontving op 19 september 2018

Verkorten maximale looptijd 30%-regeling (paragraaf 2.4.2)

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om onder voorwaarden een forfaitair bedrag van maximaal 30 procent van het loon onbelast te vergoeden aan bepaalde werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. Het kabinet heeft besloten de maximale looptijd van de 30%-regeling met drie jaar te verkorten van maximaal acht jaar tot maximaal vijf jaar. Het kabinet vindt dat na een verblijf in Nederland van vijf jaar geen sprake meer is van tijdelijk verblijf.

Het voorstel blijft om de verkorting van acht naar vijf jaar van de regeling per 1 januari 2019 te laten gelden voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen. Maar deze korting geldt niet voor werknemers voor wie de looptijd van vijf jaar in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 zou eindigen. Op grond van het overgangsrecht behouden zij in deze periode de achtjaarstermijn. Het overgangsrecht met betrekking tot de onbelaste vergoeding van schoolgelden voor het jaar 2018/2019 is ingetrokken.

Afschaffing dividendbelasting (paragraaf 2.4.6)

Het kabinet trekt het wetsvoorstel voor het afschaffen van de dividendbelasting in. De budgettaire derving van het afschaffen van de dividendbelasting. (geraamd op 1,9 miljard in 2020), wordt ingezet voor verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen in Nederland.

Tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting (paragraaf 2.4.7)

De voorziene verlaging van het tarief in de tweede tariefschijf van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2019 wordt uitgesteld en pas in 2020 verlaagd. Het tarief in de eerste schijf wordt in 2019 wel verlaagd naar 19%. In 2020 en 2021 worden de percentages van beide schijven versneld verlaagd. Het voorgestelde tarief bedraagt achtereenvolgens:

 

Tarief vennootschapsbelasting2018201920202021

Eerste schijf

20%

19%

16,5%

15%

Tweede schijf

25%

25%

22,5%

20,5%

Tabel 5: Tarief vennootschapsbelasting

Commentaar

Het afschaffen van de dividendbelasting lag ook op Prinsjesdag politiek al erg gevoelig. Door het niet verplaatsen van het hoofdkantoor van Unilever van Londen naar Nederland kwam dit voorstel nog meer onder vuur te liggen.

De discussie over de verdeling van het vrijkomende budget als gevolg het niet afschaffen van de dividendbelasting is nog niet beëindigd. De uitkomst van die discussie kan een eventueel instemming van de Tweede en Eerste Kamer met dit wetsvoorstel in de weg staan.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief over heroverweging pakket vestigingsklimaat; d.d. 15 oktober 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 2 november 2018.