Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

WVPS kent geen terugwerkende kracht

18 februari 2016

Staatssecretaris Klijnsma gaf antwoord op vragen die de heer Ulenbelt vorig jaar stelde over verrekening van pensioenrechten bij scheiding. Daarin is zij heel duidelijk: de WVPS kent geen terugwerkende kracht.

Kamervragen over scheidingen van vóór de WVPS

Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad (AD) stelde de heer Ulenbelt van de SP Klijnsma op 21 december 2015 een aantal vragen.

Het AD haalde met name aan dat berekening van pensioenaanspraken voor mensen die zijn gescheiden vóór 1 mei 1995, onevenredig uit kan pakken. Ulenbelt vroeg Klijnsma of zij bereid is om die problemen op te lossen. 

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS)

Op 1 mei 1995 trad de WVPS in werking. Door deze wet hebben bij scheiding beide partners het recht op verdeling van de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. In de huwelijkse voorwaarden of het scheidingsconvenant kan men een andere verdeling afspreken. 

De WVPS ziet niet op scheidingen die plaatsvonden vóór 1 mei 1995.

Klijnsma in haar antwoorden op de Kamervragen: “(…), de WVPS is in het leven geroepen om de verdeling van pensioen beter uitvoerbaar te maken. Deze wet heeft geen terugwerkende kracht en ziet niet op scheidingen die voor de inwerkingtreding op 1 mei 1995 hebben plaatsgevonden. Deze scheidingen worden beheerst door de jurisprudentiële regeling van redelijkheid en billijkheid (…). Daarmee is het kader voor pensioenverrekening gegeven. Door het alsnog treffen van aanvullende maatregelen zou bovendien rechtsongelijkheid kunnen ontstaan tussen ex-partners die deze verdeling reeds hebben gemaakt en ex-partners die deze nog willen maken.” 

Commentaar

Klijnsma is heel duidelijk in haar antwoorden.De WVPS kent geen terugwerkende kracht. En als partijen er over de verdeling van hun pensioen in verband met hun scheiding die ruim 20 jaar geleden heeft plaatsgevonden (ja, zo lang bestaat de WVPS al) er niet naar redelijkheid en billijkheid uitkomen, dan kunnen ze naar de rechter. En dat wordt regelmatig gedaan. Zie bijvoorbeeld onze nieuwsberichten van 4 april 2013 en 7 augustus 2013

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Tweede Kamer, Kamerstukken

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 februari 2016