Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws ZZP: opvolger van DBA laat op zich wachten

ZZP: opvolger van DBA laat op zich wachten

24 januari 2019

In mei 2016 is de wet DBA ingegaan, de Wet Deregulering Arbeidsrelaties. De wet beoogde duidelijkheid te bieden over wanneer iemand ZZP-er is of in loondienst werkt. Hiermee zou schijnzelfstandigheid worden tegengegaan. Deze doelstelling is niet gehaald. Handhaving vindt dan ook – behalve bij excessen – niet plaats. Nieuwe regelgeving zal op zijn vroegst ingaan op 1 januari 2021.

Het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ over ZZP-ers

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst”, van september 2017 kondigde het kabinet nieuwe regelgeving aan over het ondernemerschap van ZZP-ers. Kern van deze  wetgeving is dat drie criteria bepalen of iemand als zelfstandige kan worden ingehuurd: het tarief dat de opdrachtgever betaalt, de lengte van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.

ZZP-ers met een hoog tarief - € 75 per uur of meer – worden veelal beschouwd als zelfstandige terwijl voor ZZP-ers met een laag tarief - € 15 tot € 18 per uur – het tegenovergestelde geldt. Voor de middengroep biedt een ‘opdrachtgevers verklaring’ door middel van een webmodule uitkomst.

Planning

De regering had de intentie om de nieuwe wetgeving per 1 januari 2020 in te laten gaan. Dit ondervindt echter vertraging. Reden is het vermoeden dat de huidige contouren van de wetgeving strijdig zijn met Europese wetgeving. De omzetting van de opdracht van een zelfstandige naar een arbeidsovereenkomst is waarschijnlijk strijdig met de vrijheid van vestiging (artikel 49) en de vrijheid van dienstverrichting (artikel 56) in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Vanwege deze constatering heeft minister Koolmees laten weten dat het kabinet meer tijd nodig heeft. Koolmees streeft naar invoering per 1 januari 2021.

Commentaar

Een goede opvolger voor de wet DBA is een uitdaging. Er zijn veel partijen bij betrokken zoals werkgevers, werknemers, zelfstandigen en alle bijbehorende belangengroepen. En dan speelt ook nog internationale wetgeving een rol.
Het traject loopt al lang. Al snel na de introductie van DBA was duidelijk dat deze wetgeving de gewenste duidelijkheid niet ging bieden. Nu de regering nog meer tijd nodig heeft is het te hopen dat de nieuwe wetgeving wel tot het gewenste effect gaat leiden.

Auteur: Arend Jansen, specialist Inkomen bij Aegon

Bron: Tweede Kamer, Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 januari 2019.