Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Effect versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag – Effect versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Vraag

Hans heeft een aflossingsvrije hypotheek. Hij heeft gehoord, dat de hypotheekrente versneld voor een veel lager percentage aftrekbaar zal zijn. Hans vraagt of de versnelde afbouw van het percentage grote gevolgen heeft voor zijn netto rentelasten. 
Hans heeft een aflossingsvrije hypotheek die hij over 10 jaar gedeeltelijk wil aflossen met de opbrengst van een beleggingsverzekering. Zijn hypothecair krediet bedraagt €400.000. De WOZ waarde van zijn woning is momenteel €450.000. De rente die Hans moet betalen staat tot 2028 vast en is 2,7%. Zijn inkomen bedraagt € 85.000. Hans heeft verder geen aftrekposten.

Antwoord

In het Belastingplan 2019 is een voorstel gedaan voor versnelde afbouw van de hypotheekrente aftrek. Dat heeft onder meer te maken met een wijziging in het schijventarief van de inkomstenbelasting. In 2021 wordt een tweeschijvenstelsel van toepassing. Dan is de eerste schijf tot een belastbaar inkomen van € 68.507 belast met 37,05% en vanaf € 68.507 is 49,50% belasting verschuldigd.

In 2019 is de hypotheekrente aftrekbaar tegen 49%. Dit percentage wordt in stappen van 3% verlaagd naar 37,05%. Die afbouw van het percentage ziet er als volgt uit:

 201820192020202120222023
Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning49,5% 49,0%46,0%43,0%40,0%37,05%

 

Het eigenwoningforfait is onderdeel van het belastbaar inkomen en wordt belast tegen het voor Hans geldende belastingtarief. Dat tarief is voor Hans in de jaren 2018 – 2023: 

 201820192020202120222023
Belastingtarief hoogste schijf51,95%51,75%50,50%49,50%49,50%49,50%

 

Het eigenwoningforfait wordt in de komende jaren verlaagd. In het onderstaande schema zie je de afbouw van het percentage eigenwoningforfait en het nominale eigenwoningforfait voor Hans, ervan uitgaande dat de WOZ waarde van de woning € 450.000 blijft.

 201820192020202120222023
€ 75.000 - € 1.060.000 0,70%0,65%0,60%0,50%0,50%0,45%
EW-forfait Hans in €3.1502.9252.7002.2502.2502.025

 

Verwachte netto last eigen woning (bij gelijkblijvende rente en gelijkblijvende WOZ-waarde):

 201820192020202120222023
Per jaar in euro’s7.0907.0217.1957.2697.5937.800

 

Door de verlaging van het eigenwoningforfait en de huidige lage hypotheekrente blijft de verhoging van de netto eigenwoning last (hypotheekrente en eigenwoningforfait) van Hans beperkt tot ongeveer € 60 per maand na de volledige afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 16 oktober 2018