Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – vervroegen pensioeningangsdatum

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag – vervroegen pensioeningangsdatum

Vraag

Een klant wil vanaf zijn 60-ste verjaardag (1 maart 2017) twee dagen per week minder gaan werken. Zijn maandsalaris vermindert met € 2.000. Hij wil de vermindering van zijn salaris volledig opvangen met pensioen. Kan dat?

Antwoord

Dat is afhankelijk van zijn pensioenregeling. In de pensioenregeling moet staan dat het pensioen (gedeeltelijk) al op 60 jarige leeftijd kan ingaan. Als dat zo is, wil dat niet zeggen dat hij zijn lagere inkomen volledig kan compenseren met pensioen. De hoogte van het eerder ingaande (gedeeltelijk) pensioen moet volgens het Centraal Aanspreekpunt Pensioen van de Belastingdienst (CAP) gerelateerd zijn aan het procentuele verlies van inkomen. Het verlies van inkomen is hier 40%. In dat geval mag het pensioen ook maar voor 40% ingaan. Stel dat het pensioen € 35.000 per jaar bedraagt, dan mag vanaf 60 jaar € 14.000 per jaar worden uitgekeerd. Dat is minder dan € 2.000 per maand.

Het CAP stelt deze voorwaarde wanneer het pensioen vervroegd ingaat buiten de periode van vijf jaar vóór de ingangsdatum van de AOW. En dat is in de situatie van uw klant het geval. Hij is geboren in 1957. Zijn AOW gaat op zijn vroegst in wanneer hij 67 jaar en drie maanden is. Dat betekent dat wanneer hij zijn pensioen op z’n 60-ste gedeeltelijk in laat gaan, dit pensioen meer dan vijf jaar voor zijn AOW-datum ingaat.

Als het pensioen vervroegd ingaat binnen vijf jaar vóór zijn AOW-ingangsdatum stelt de Belastingdienst geen eisen aan de hoogte van inkomen en pensioen. U vindt het standpunt van het CAP terug in Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 07-09-2016