Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Aankoop lijfrente en ontslaguitkering bij overlijden

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - Aankoop lijfrente en ontslaguitkering bij overlijden

Vraag

De echtgenote van een cliënt van mij overleed op 25 september 2016. Zij liet aan mijn cliënt onder meer het saldo van een ontslagspaarrekening na. Door dit overlijden kwam er ook een aantal lijfrentekapitalen tot uitkering. Binnen welke termijn moet mijn cliënt de ontslagspaarrekening en de lijfrentekapitalen omzetten in een uitkering?

Antwoord

Ontslagspaarrekening

Door het overlijden van de partner van uw cliënt deblokkeert de stamrechtspaarrekening. De belastingdienst noemt in deze situatie een termijn van 12 maanden na de expiratie- of deblokkeringsdatum redelijk. Voor uw cliënt betekent dit dat hij uiterlijk 25 september 2017 een ontslaguitkering moet hebben aangekocht.

In de situatie waarin het niet mogelijk is om de uitkeringen in te laten gaan binnen de termijn van 12 maanden moet uw cliënt tegenover de inspecteur aannemelijk maken dat de redelijke termijn in zijn geval nog niet is verstreken.

Zie ook belastingdienstpensioensite, V en A 10-001(21-10-2016).

Lijfrentekapitalen

Voor de aankoop van een lijfrente-uitkering heeft uw cliënt in ieder geval tot 31 december 2018 de tijd. Die termijn is geregeld in de wet op de inkomstenbelasting.

Art. 3.133 lid 3 Wet Inkomstenbelasting 2001 luidt: “31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de contractueel overeenkomen datum bij overlijden”.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 20 december 2016