Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: ingangsdatum en duur ODV-uitkering

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: ingangsdatum en duur ODV-uitkering

Vraag

Een DGA, geboren op 1 februari 1950, heeft zijn ouderdomspensioen uitgesteld tot zijn 70-jarige leeftijd. Hij besluit om zijn pensioen in eigen beheer op 1 augustus 2019 om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) bij de BV. Wanneer moeten de ODV-uitkeringen ingaan en tot welke datum moet de BV deze uitkeren?

Antwoord

Ingangsdatum ODV

De AOW-leeftijd van de DGA is 65 en 3 maanden. Hij heeft dus vanaf 1 mei 2015 recht op een AOW-uitkering. Omdat het pensioen in eigen beheer later dan twee maanden na het bereiken van zijn AOW-leeftijd wordt omgezet in een ODV, moeten de uitkering van de ODV direct ingaan na de omzetting. Dus op 1 augustus 2019 moeten de uitkeringen aanvangen.

Uitkeringsperiode

Bij het omzetten van de pensioenaanspraak in een ODV is de DGA 69 en een half jaar.

Hoofdregel voor de ODV is een uitkeringsperiode van 20 jaar. Volgens artikel 38p, tweede lid, onderdeel a, ten derde, Wet LB 1964 mag hiervan worden afgeweken wanneer de pensioenaanspraak later dan twee maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd wordt omgezet in een ODV. In dat geval wordt de periode van 20 jaar verminderd met de periode gelegen tussen het uitkeren van de eerste ODV-termijn en de AOW-leeftijd.

De aanvang van de ODV-termijnen voor deze DGA ligt op 1 augustus 2019 en zijn AOW-datum op 1 mei 2015. De periode hiertussen is 4jaar en 3 maanden. Dat houdt in dat de ODV-termijnen 15 jaar en 9 maanden (20 – 4 jaar en 3 maanden) moeten worden uitgekeerd; dus tot 1 mei 2035. Je kunt de einddatum ook makkelijk vaststellen door de AOW-datum te verhogen met 20 jaar.

Zie hiervoor Vragen en antwoorden 22 november 2017 van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen van de Belastingdienst (CAP).

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 7 mei 2019