Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: is inleg in de levensloop nog wel fiscaal voordelig?

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: is inleg in de levensloop nog wel fiscaal voordelig?

Vraag

Ik heb uw praktijkvraag van 11 september 2018 gelezen. Ik kan mijn levenslooptegoed niet omzetten in een pensioen. Ook wil ik mijn levenslooptegoed nog niet opnemen. Het tegoed valt dus op 31-12-2021 vrij. Is het nog wel fiscaal voordelig om tot die datum in te leggen in mijn levenslooprekening?

Antwoord

Of het nog fiscaal voordelig is om nog in te leggen in uw levenslooprekening hangt af van uw persoonlijke situatie. Vooral de hoogte van uw belastbare inkomen speelt daarbij een rol.

De inleg in de levenslooprekening komt in mindering op uw belastbaar inkomen. De vrijval in 2021 wordt opgeteld bij uw belastbaar inkomen. Omdat de vrijval veel hoger is dan de jaarlijkse inleg zal de vrijval al gauw met het hoogste tarief worden belast. Het is maar de vraag of de inleg ook tot een besparing in het hoogste tarief plaatsvindt. Daarnaast speelt nog een rol dat volgens het belastingplan 2019 het hoogste tarief zal worden verlaagd. In onderstaand schema geven wij u een overzicht van het voorgenomen verloop van de tarieven:

Overzicht IB-parameters voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd

2018

2019

2020

2021

Schijf 1

36,55%

36,65%

37,05%

37,05%

Schijf 2

40,85%

38,10%

37,80%

37,05%

Schijf 3

40,85%

38,10%

37,80%

37,05%

Schijf 4

51,95%

51,75%

50,50%

49,50%

 

 

 

 

 

Grens schijf 1

€ 20.142

€ 20.384

€ 20.751

€ 21.167

Grens schijf 2

€ 33.994

€ 34.300

€ 34.764

€ 35.286

Grens schijf 3

€ 68.507

€ 68.507

€ 68.507

€ 68.507

 

 

 

 

 

 

Als u een belastbaar inkomen heeft dat lager is dan € 68.507 leidt de inleg tot een aftrek in een lagere schijf dan schijf 4. De vrijval zal waarschijnlijk (gedeeltelijk) belast wordt met het tarief in schijf 4. In dat geval is het fiscaal nadelig om nog verder in te leggen op uw levensloopregeling. Dit effect wordt weliswaar enigszins getemperd doordat u middeling kunt aanvragen en doordat u het levenslooptegoed tot 31-12-2021 niet hoeft mee te nemen in box 3.

Als u een belastbaar inkomen heeft dat hoger is dan € 68.507 leidt de inleg tot een aftrek in de vierde schijf. Dat leidt in beginsel tot een klein fiscaal voordeel. Immers de vrijval wordt afgerekend tegen een lager tarief dan waartegen de inleg is afgetrokken. Dat komt door de verlaging van het toptarief met 2,25 procentpunten in de komende jaren. Tevens hoeft u uw levenslooptegoed niet aan te geven in box 3. Dit geldt niet voor de inleg in 2021. Immers in dat jaar is het aftrektarief gelijk aan het afrekentarief. In dat geval kan de rentevergoeding een overweging zijn om toch in te leggen in de levenslooprekening.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 8 maart 2019