Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - instemmingsrecht OR bij wijziging pensioenuitvoerder

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - instemmingsrecht OR bij wijziging pensioenuitvoerder

Vraag

Als ik het goed begrepen heb, is de Wet op de Ondernemingsraden onlangs gewijzigd. Klopt het dat mijn ondernemingsraad nu moet instemmen als ik mijn pensioenregeling bij een buitenlandse uitvoerder wil onderbrengen?

Antwoord

De Tweede Kamer stemde op 7 juni in met het wetvoorstel om de Wet op de Ondernemingsraden te wijzigen. Hierdoor krijgen werknemers meer invloed over hun pensioen. Zie ook ons nieuwsbericht van 10 juni.

De OR had geen instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is. In het oorspronkelijke wetsvoorstel bestond daarop één uitzondering: de OR had wel instemmingsrecht als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. In de uiteindelijke tekst van de wet is dit geschrapt. Na invoering van de wet heeft de OR instemmingsrecht op de keuze van de pensioenuitvoerder, ongeacht waar deze is gevestigd.