Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: netto partnerpensioen en onbetaald verlof

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: netto partnerpensioen en onbetaald verlof

Vraag

Voor brutopensioen geldt dat wanneer een deelnemer onbetaald verlof opneemt en de pensioenovereenkomst voorziet in een partnerpensioen, dit gedurende maximaal 18 maanden geen invloed heeft op de dekking van dat partnerpensioen. Geldt dat ook voor nettopensioen?  

Antwoord

Ja. Dat geldt ook voor netto pensioen.

In artikel 56 Pensioenwet is bepaald dat bij onbetaald verlof van de deelnemer tijdens de deelneming aan de pensioenregeling de dekking van het partnerpensioen in stand blijft gedurende maximaal 18 maanden. In dit artikel wordt geen uitzondering gemaakt voor netto pensioen. En omdat netto pensioen ook onder de regelgeving van de Pensioenwet valt geldt de dekking tijdens onbetaald verlof    ook voor netto-pensioen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 19 april 2019.